Průběh letní dětské rekreace v LK k 14. 8. 2020

Ke dni 14.8.2020 máme v Libereckém kraji nahlášeno celkem 230 táborů s 332 běhy. Předpokládaný počet rekreovaných dětí je 16 723.  Dále evidujeme 55 jiných podobných akcí, které by měly proběhnout v 80 bězích. Předpokládaný počet rekreovaných dětí je 1 760.

K dnešnímu dni jsme zkontrolovali 69 táborů, 9 jiných podobných akcí a 4 poskytovatele stravovacích služeb. Uložili jsme 7 pokut v celkové výši 6 700,- Kč. 

„Průběh letní dětské rekreace v Libereckém kraji stále hodnotíme jako klidný. Závady se objevují spíše ojediněle. V současném horkém letním počasí je třeba počítat s tím, že se prohřívají nejen vody ke koupání, ale také potoky, které bývají v případě stanových táborů s polní kuchyní využívány ke skladování. Při kontrole takového způsobu skladování jsme zjistili, že teplota potoka byla necelých 18 °C a vodoteč tak nezajistila bezpečné skladování citlivých potravin, kterými jsou např. mléčné produkty či uzeniny, které mají být skladovány do 10 °C. Tyto potraviny je nejlepší bezprostředně po nakoupení  ihned spotřebovat, případně zařadit jinou, méně na teplotu náročnou alternativu“, vysvětluje ing. Kateřina Hochmalová, ředitelka odboru hygieny dětí a mládeže a dodává, že „další závadou, kterou lze snadno odstranit, bylo nezajištění zdravotní dokumentace tam, kde je izolace a ošetřovna zřízena rovněž ve stanu a není možné ji uložit do zamykatelné místnosti. Zde postačí použít uzamykatelnou bednu jako je běžné k zajištění léků.“ 

Celý text zde.

This entry was posted in Aktuality. Bookmark the permalink.