Aktuální situace ve výskytu virové hepatitidy A v LK- 15.11.2019

Od začátku letošního roku k dnešnímu dni evidujeme v Libereckém kraji celkem 111 případů akutní žloutenky typu A. V epidemii započaté v 16. KT evidujeme 109 případů onemocnění          u osob z LK, dále 9 onemocnění u osob s bydlištěm mimo LK. Vazbu na ohnisko v Turnově má celkem 78 nemocných.

„Ve 46. KT přibylo 9 nemocných v akutní fázi onemocnění. Ve všech případech se jedná o osoby, které byly v kontaktu s nemocnými a byly aktivně dohledány a vyšetřeny. Předpokládáme proto, že vehikulum nákazy, které způsobilo zářijový explozivní nárůst onemocnění, se v tuto chvíli neuplatňuje a nacházíme se v sestupné fázi epidemie,“ říká MUDr. Vladimír Valenta, ředitel KHS LK.

Celá zpráva zde.

Kategorie: Aktuality | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Aktuální situace ve výskytu virové hepatitidy A v LK- 15.11.2019

Evropský antibiotický den – 18. listopad

Evropský antibiotický den – kýchající panda

Evropský antibiotický den – žárovka

 

 

Antibiotika nejsou bonbóny – leták

Infekce spojené se zdravotní péčí – leták

Antibiotická rezistence – leták

Kategorie: Aktuality | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Evropský antibiotický den – 18. listopad

Aktuální situace ve výskytu virové hepatitidy A v LK – 8.11.2019

Od začátku letošního roku k dnešnímu dni evidujeme v Libereckém kraji celkem 103 případů akutní žloutenky typu A. V epidemii započaté v 16. KT evidujeme 101 případů onemocnění           u osob z LK, dále 8 onemocnění u osob s bydlištěm mimo LK. Vazbu na ohnisko v Turnově má celkem 76 nemocných. Ve 45. KT přibylo 6 nemocných v akutní fázi onemocnění, z nichž 5 bylo v kontaktu s nemocným.

„Stále předpokládáme, že epidemie je v sestupné fázi. Bohužel vzhledem ke kontaktnímu přenosu onemocnění a inkubační době dlouhé 50 dní, nelze nic vyloučit ani podcenit“, říká MUDr. Vladimír Valenta, Ph.D., ředitel KHS LK a pokračuje „virus VHA je velmi odolný vůči teplotám a dlouho přežívá v prostředí. V zamraženém stavu virus přežívá. Varem je virus zničen, pokud působí déle než 5 minut, teplota 60 °C jej ničí po deseti hodinách.“

Celá zpráva zde.

Kategorie: Aktuality | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Aktuální situace ve výskytu virové hepatitidy A v LK – 8.11.2019

Státní zdravotní dozor v zařízeních a provozovnách pro výchovu a vzdělávání pro děti a mladistvé ve 3. čtvrtletí 2019

Ve  třetím čtvrtletí provedla KHS LK 153 kontrol v zařízeních a provozovnách pro výchovu a vzdělávání pro děti a mladistvé. Standardně nejvyšší podíl vzhledem k prázdninám představují kontroly na akcích letní dětské rekreace – samostatná zpráva.

„Pro pracovníky škol a školních jídelen se rozběhl nový školní rok, pro nás pracovníky krajských hygienických stanic to znamená pokračování ve stanoveném kontrolním plánu v těchto zařízeních. Období letních prázdnin využívají školy k provádění velkých úklidů i rekonstrukcí. My se pak se začátkem nového školníku roku setkáváme s  vylepšenými provozy kuchyní, škol, zázemím pro pracovníky, které jsou nově vybaveny, vymalovány,“ říká ing. Kateřina Hochmalová, ředitelka odboru hygieny dětí a mladistvých a pokračuje „přesto nacházíme i závady, zejména ve stavebně technickém stavu, které zůstaly z různých důvodů neodstraněny, případně nalézáme opomenutí ve skladech potravin, kde zůstaly nespotřebované zásoby s prošlými daty minimální trvanlivosti, či spotřeby.“

Celá zpráva zde.

Kategorie: Aktuality | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Státní zdravotní dozor v zařízeních a provozovnách pro výchovu a vzdělávání pro děti a mladistvé ve 3. čtvrtletí 2019

Aktuální situace ve výskytu virové hepatitidy A v LK – 4.11.2019

Od začátku letošního roku k dnešnímu dni evidujeme v Libereckém kraji celkem 97 případů akutní žloutenky typu A. V epidemii započaté v 16. KT evidujeme 95 případů onemocnění             u osob z LK, dále 8 onemocnění u osob s bydlištěm mimo LK. Vazbu na ohnisko v Turnově má celkem 73 nemocných.

„Ve 44. KT přibylo 6 případů onemocnění, které jsme buď aktivně vyhledali v rámci prováděného epidemiologického šetření s nemocnými, nebo se jedná o osoby, které jsme sledovali v rámci uloženého tzv. lékařského dohledu (od začátku roku v lékařském dohledu sledujeme více než 300 osob)“, říká MUDr. Vladimír Valenta, Ph.D., ředitel KHS LK a dodává, že „v současné situaci předpokládáme, že se již nacházíme v sestupné fázi vývoje epidemie“.

Celá zpráva zde.

Kategorie: Aktuality | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Aktuální situace ve výskytu virové hepatitidy A v LK – 4.11.2019

Aktuální situace ve výskytu virové hepatitidy A – 25.10.2019

V epidemii, která v Libereckém kraji začala v polovině dubna, evidujeme k dnešnímu dni 90 případů akutní žloutenky typu A. Dále evidujeme 7 osob s trvalým bydlištěm mimo LK, ale s vazbou na ohnisko nákazy v Turnově. Na město Turnov má vazbu celkem 69 případů onemocnění … celá zpráva zde.

Kategorie: Aktuality | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Aktuální situace ve výskytu virové hepatitidy A – 25.10.2019

Aktuální situace ve výskytu virové hepatitidy A – 18.10.2019

Od začátku letošního roku k dnešnímu dni evidujeme v Libereckém kraji celkem 83 případů akutní žloutenky typu A. Z tohoto počtu má 53 případů vazbu k městu Turnov. Dále evidujeme 7 případů osob s trvalým bydlištěm mimo LK, ale s vazbou na ohnisko nákazy v Turnově tzn. celkem 60 případů onemocnění má vazbu na město Turnov. Šest případů onemocnění VHA je ve školách LK.

„V současně době se prioritně zaměřujeme na to, aby osoby v kontaktu s nemocnými, kterým byl nařízen zvýšený zdravotnický dozor, neprováděly činnosti epidemiologicky závažné, které jim byly zakázány. Pokračuje laboratorní vyšetřování kontaktů nemocných na zjištění imunity proti žloutence typu A,“ říká MUDr. Jana Prattingerová, ředitelka odboru protiepidemického.

Celá zpráva zde.

Kategorie: Aktuality | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Aktuální situace ve výskytu virové hepatitidy A – 18.10.2019

Jaká byla koupací sezona v roce 2019 v Libereckém kraji

V letošním roce KHS LK evidovala celkem 29 přírodních koupališť s 36 odběrovými místy a 11 umělých sezónních koupališť s recirkulací s celkem 55 odběrovými místy.

„Celkem jsme na sledovaných vodních plochách provedli 132 kontrol a odebrali 177 vzorků vody ke zjištění její jakosti, 39 z nich bylo nevyhovujících – nejčastěji z důvodu  nadlimitního výskytu sinic, což se projevilo ve zhoršeném hodnocení jakosti koupací vody,“ shrnuje Ing. Jana Loosová, Ph.D., ředitelka odboru hygieny obecné a komunální a pokračuje, že „na základě zkušeností z let minulých jsme také preventivně provedli monitoring plžů v souvislosti s výskytem cerkáriové dermatitidy v minulosti a to v Zákupech, Novém Boru a Příšovicích, Kristýně, Rokytnickém rybníku a Nedamově. Přítomnost cerkárií napadajících člověka jsme neprokázali.“  Celá zpráva zde.

Kategorie: Aktuality | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Jaká byla koupací sezona v roce 2019 v Libereckém kraji

Aktuální situace ve výskytu virové hepatitidy A – 11.10.2019

Od začátku letošního roku k dnešnímu dni evidujeme v Libereckém kraji celkem 70 případů akutní žloutenky typu A. Z tohoto počtu má 38 případů vazbu k městu Turnov. Dále evidujeme 6 případů osob s trvalým bydlištěm mimo LK, ale s vazbou na ohnisko nákazy v Turnově tzn. celkem 44 případů onemocnění má vazbu na město Turnov. Pět případů onemocnění VHA je ve školách LK … podrobnosti zde.

Kategorie: Aktuality | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Aktuální situace ve výskytu virové hepatitidy A – 11.10.2019

Výsledky měření ovzduší mobilními systémy v Liberci v roce 2018

V polovině října loňského roku proběhlo v Liberci 24hodinové proměření ovzduší mobilními systémy organizované Státním zdravotním ústavem v Praze ve spolupráci s Krajskou hygienickou stanicí Libereckého kraje se sídlem v Liberci, Krajským úřadem Libereckého kraje a Statutárním městem Liberec.

Bylo proměřeno šest míst reprezentujících zdrojově nejvýznamnější typy městských lokalit; od dopravně zatížených oblastí , přes průmyslovou příměstskou oblast s nezanedbatelným vlivem lokálních zdrojů a dopravy, po tři typy městských pozaďových lokalit a příměstská vilová čtvrť … podrobnosti zde.

Kategorie: Aktuality | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Výsledky měření ovzduší mobilními systémy v Liberci v roce 2018