Kontroly stánků poskytujících stravovací služby

S letním počasím každoročně zaměřujeme pozornost mj. na ověřování úrovně poskytovaných stravovacích služeb ve stáncích s občerstvením či se zmrzlinami, které jsou provozovány sezonně právě za příznivého počasí na oblíbených turistických či koupacích místech, kde dochází k velké kumulaci osob. V období od června do začátku září zkontrolovali zaměstnanci odboru hygieny výživy KHS LK celkem 82 stánků, z čehož bylo 68 stánků s občerstvením  a 14 pevných stánků zaměřených na prodej točené zmrzliny. 

Při nesprávné manipulaci či přípravě potravin vznikají tzv. alimentární onemocnění, která se přenášejí potravinami. Jejich zvýšený výskyt evidujeme právě v letních měsících, kdy se bakterie v důsledku tepla množí intenzivně a rychleji tak vznikne v potravině množství, které je schopné vyvolat onemocnění u člověka, nejčastěji salmonelózu či kampylobakteriózu.

„To je důvod, proč tyto kontroly každý rok provádíme. V provozovnách typu stánek bývá nejčastěji problém se zásobováním pitnou vodou a v množství pracovních ploch vzhledem k nabízenému sortimentu. Při nedostatečném vybavení stánku dochází ke křížení činností a tím k možnosti kontaminace potravin. Nezbytnou prevencí alimentárních onemocnění je důkladná tepelná úprava zejména u masných výrobků a dodržování výrobcem stanovených teplot skladování potravin,“ vysvětluje Mgr. Alena Patková, pověřená řízením odboru hygieny výživy a předmětů běžného užívání.

Celá zpráva zde.

Kategorie: Aktuality | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Kontroly stánků poskytujících stravovací služby

Zvýšený výskyt virových gastroenteritid

V letošním roce zaznamenáváme vysoký výskyt gastroenteritid virového původu. Jedná se o onemocnění trávicí soustavy, laicky nazývané střevní chřipkou. Ve vyšší míře se vyskytuje zpravidla v období od ledna do konce jara. V tomto roce evidujeme onemocnění však nepřetržitě zejména v individuálních případech či v rodinách.

V ČR je k 5. 9. 2022 evidováno 11 515 případů (pro srovnání rok 2021 – 4 681 případů, rok 2020 –    4 064 případů). V Libereckém kraji máme ke stejnému datu laboratorně potvrzeno 575 případů (pro srovnání rok 2021 – 362 případů, rok 2020 – 156 případů). Počty případů za uplynulé roky jsou vždy za celý rok. Z uvedených počtů onemocnění je jasně patrný vysoký nárůst.

Nejčastějšími původci virových gastroenteritid jsou noroviry, rotaviry, adenoviry a astroviry. Onemocnění se projevuje jako průjem (vodnaté stolice bez příměsi krve či hlenu), zvracení, teplota, bolesti břicha, křeče v břiše. Někdy se mohou objevit i bolesti hlavy, svalů a kloubů. Příznaky se svojí intenzitou mohou velmi lišit a mohou vést až k dehydrataci.

Celý text zde.

Kategorie: Aktuality | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Zvýšený výskyt virových gastroenteritid

Letní dětská rekreace v Libereckém kraji v roce 2022

V průběhu letních prázdnin bylo v Libereckém kraji nahlášeno 244 akcí letní dětské rekreace (LDR) ve 350 bězích, kterých se zúčastnilo celkem 17878 dětí, což je v porovnání s rokem 2021 o 2303 méně.  Zaměstnanci KHS LK zkontrolovali 115 táborů, 13 jiných podobných akcí a 8 poskytovatelů stravovacích služeb pro LDR. Při kontrolách nezjistili žádnou neohlášenou zotavovací akci.  Konstatovali výskyt 21 závad, za které uložili celkem 7 pokut v souhrnné výši 8 000,- Kč.

„Jakkoliv se děti z konce prázdnin příliš neradují, já, a mohu myslím mluvit i za pořadatele, jsem velmi ráda, že mohu konstatovat, že i průběh letošní letní dětské rekreace byl klidný a obešel se bez mimořádných událostí i závažných úrazů. Počasí bylo celkem stabilní, ačkoliv většinou velmi teplé. Horko občas komplikovalo zamýšlený program, který byl nahrazován ochlazovacími aktivitami. Stálo i za několika případy nevolnosti a únavy, které napravil odpočinek a dostatek tekutin. Naproti tomu klíšťata horko neodradilo a jejich výskyt i počet přisátých byl celkem vysoký. Ke konci srpna se jako každoročně zvýšil i výskyt vos“, hodnotí Hochmalová a pokračuje „pořadatelé si zdatně poradili se všemi nástrahami a komplikacemi. Málokdo si uvědomuje jak zodpovědnou práci a často ve svém osobním volnu pořadatelé táborů se svými kolektivy personálu v režimu 24 hodin denně vykonávají. V Libereckém kraji mají významný podíl na letní dětské rekreaci dlouholetí organizátoři. Domníváme se, že naše dlouholetá vzájemná spolupráce se odráží na kvalitě táborů jako takových, potažmo na snižujícím se počtu zjišťovaných závad i počtu a výši pokut. Výjimky však potvrzují pravidlo a pravidelná kontrola, prověřování táborů a tábořišť zůstanou i nadále důležitou náplní práce odboru hygieny dětí mladistvých.“

Celá zpráva zde.

Kategorie: Aktuality | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Letní dětská rekreace v Libereckém kraji v roce 2022

Státní zdravotní dozor nad předměty běžného užívání ve 2. čtvrtletí 2022

Zaměstnanci KHS LK v uvedeném období provedli 51 kontrol u výrobců, dovozců, uživatelů a v tržní síti, kdy kontroly zaměřili zejména na ověření správnosti příslušné dokumentace a značení dozorovaných výrobků. U vybraných výrobců navíc posuzovali správnou výrobní praxi.

Při dalších 5 šetřeních kontrolovali stažení 11 výrobků vyhlášených hlavní hygieničkou ČR jako nebezpečné z trhu. Jednalo se převážně o plastové hračky – panenky a nafukovací hračky (obsah nadlimitního množství esterů kyseliny ftalové v měkčených částech) a tzv. bambusové nádobí (nadlimitní obsah formaldehydu a klamání spotřebitele). V tržní síti LK zachytili celkem 28 ks zmíněných nebezpečných výrobků, které byly okamžitě staženy z prodeje.

Za prodej nebezpečných výrobků uložili 3 pokuty v celkové výši 5 000,- Kč.

„V současné době se při státním zdravotním dozoru dále zaměřujeme na kontrolu zdravotní nezávadnosti potravinářských obalů. Jedná se o různé druhy plastových a skleněných lahví, džbánů, plastových misek, talířů, kelímků, hrnků, fólií, víček, uzávěrů, ale i papírových krabic, tácků, balicího papíru, plechovek, soudků aj. Každý, kdo potravinářské obaly v tržní síti používá musí mít prohlášení o bezpečnosti takového výrobku v souladu s platnou legislativou,“ vysvětluje Ing. Alena Machková, vedoucí oddělení předmětů běžného užívání.

Celá zpráva zde.

Kategorie: Aktuality | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Státní zdravotní dozor nad předměty běžného užívání ve 2. čtvrtletí 2022

Průběh letní dětské rekreace v Libereckém kraji k 16. 8. 2022

Letní dětská rekreace i nadále pokračuje v Libereckém kraji klidně bez mimořádných událostí. KHS LK dosud zkontrolovala 91 táborů, 11 jiných podobných akcí a 5 provozovatelů stravovacích služeb.  Uložila sedm pokut v celkové výši 8 000,- Kč. Neeviduje žádný hromadný výskyt horečnatých onemocnění ani nenalezla žádný neohlášený tábor.

Vzhledem k horkému počasí, které v posledních týdnech panovalo jsme se při kontrolách více zaměřovali na dodržování denního režimu z hlediska vhodných fyzicky nenáročných aktivit a dostatku odpočinku. Zajímali jsme se o skladbu jídelníčku, zda je dostatek ovoce, zeleniny, zda jsou preferovány odlehčené hlavní pokrmy a jakým způsobem je zajištěn pitný režim. I přes veškerou snahu pořadatelů jsme se v ojedinělých případech setkali se zdravotními potížemi typu přehřátí, únava a nevolnost u dětí, které byly dávány do souvislosti právě s horkým počasím“ popisuje Ing. Kateřina Hochmalová, ředitelka odboru hygieny dětí a mladistvých a dodává, že „pořadatelé přesouvaly aktivity do stinných míst, k ochlazování využívali různé vodní hry nebo vodní prvky například mlžné sprchy, hadice či vodní skluzavky. Pokud byla v dosahu možnost, tak se po skupinách chodily děti koupat ať už do rybníků nebo koupališť. Za tímto účelem jsme předávali pořadatelům informace o kvalitě vody ke koupání, které jsou nám v rámci Libereckého kraje známy, a které jsou dostupné i na našich webových stránkách“.

Celá zpráva zde.

Kategorie: Aktuality | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Průběh letní dětské rekreace v Libereckém kraji k 16. 8. 2022

Práce s azbestem ve venkovním prostředí

Azbest patří mezi prokázané karcinogenní látky, pro které neexistuje bezpečná dávka. Česká legislativa má stanovený hygienický limit pro pracovní prostředí 0,1 vlákna/cm3 a pro pobytové místnosti 0,001 vlákna/cm3. Pro venkovní prostředí limit neudává.

Největší riziko v uvolňování azbestových vláken ze stavebního materiálu do ovzduší vzniká v důsledku neodborného postupu při provádění bouracích prací ve stavbách obsahujících azbest nebo výměně střešních krytin s jeho obsahem. Riziku uvolňování azbestových vláken do ovzduší se vystavujeme i při neodborném ošetření eternitové krytiny vysokotlakým vodním čističem, kdy může dojít k narušení celistvosti povrchu krytiny a tím k uvolňování azbestových vláken jak do vnějšího prostředí, tak i do vnitřního prostředí stavby,“ vysvětluje Ing. Kateřina Forysová, Ph.D., ředitelka odboru hygieny práce KHS LK a pokračuje: „V rámci bezpečného postupu se materiál s obsahem azbestu nejprve opatří enkapsulačním nátěrem, který neplní pouze funkci fixační, ale zejména mění respirabilní azbestové vlákno na nerespirabilní tím, že mění jeho velikost a tvar; nepoužívá se žádné elektrické nářadí, které by narušovalo povrch materiálu; demontovaný materiál s obsahem azbestu se na místě demontáže balí do folie a ukládá do přistaveného kontejneru jako nebezpečný odpad; při úklidu lze používat pouze vysavače s HEPA filtry. Pracovníci, kteří tyto práce provádí, se podrobují pravidelným preventivním lékařským prohlídkám.“

Celá zpráva zde.

Kategorie: Aktuality | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Práce s azbestem ve venkovním prostředí

Epidemiologická situace v Libereckém kraji v roce 2021

V Libereckém kraji bylo v roce 2021 evidováno v Informačním systému infekčních onemocnění (ISIN) 76694 případů onemocnění covid-19, tj. 17640,0 na 100 000 obyvatel. Mimo onemocnění covid-19 bylo hlášeno 3286 dalších povinně hlášených infekčních onemocnění, tj. nemocnost 752,5 na 100 000 obyvatel.

„U některých, zejména lehce probíhajících infekcí, představují hlášené případy pouze vrchol ledovce a skutečný počet nemocných mohl být daleko vyšší, a to i přesto, že jsme se na vyhledávání případů onemocnění aktivně podíleli. Šíření některých infekčních onemocnění snížila protiepidemická opatření během pandemie covid-19 jako např. práce z domova, uzavření škol, omezování shromažďování, ochrana dýchacích cest, omezení cestování. Nezaznamenali jsme například žádné případy spalniček, žloutenky typu A, pouze ojedinělé případy dávivého kašle a v Libereckém kraji nebyla ani laboratorně potvrzena chřipka“, popisuje MUDr. Jana Prattingerová, ředitelka odboru protiepidemického KHS LK.

Celá zpráva zde.

Kategorie: Aktuality | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Epidemiologická situace v Libereckém kraji v roce 2021

Průběh letní dětské rekreace v Libereckém kraji k 1. 8. 2022

„Průběh letní dětské rekreace v Libereckém kraji hodnotíme jako klidný bez mimořádných událostí. Neevidujeme žádný hromadný výskyt onemocnění ani horečnatá onemocnění, ve zdravotních denících převažují obvyklé záznamy o drobných úrazech typu odřenina či pořezání. Neobjevili jsme žádný neohlášený tábor. Při kontrolách letních táborů věnujeme největší pozornost zdravotnímu zabezpečení zotavovacích akcí, včetně mj. zajištění zásobování pitnou vodou, způsobu stravování, dodržování vhodné skladby jídelníčku, dodržování pitného režimu, ubytování, režimu dne či vybavenosti lékárničky. Pokračujeme v odebírání vzorků pitné vody na tábořištích zásobovaných individuálními zdroji“, hodnotí Ing. Kateřina Hochmalová, ředitelka odboru hygieny dětí a mladistvých KHS LK.

Za první měsíc prázdnin jsme zkontrolovali 67 táborů, 10 jiných podobných akcí a 5 provozovatelů stravovacích služeb.  Celá zpráva zde.

Kategorie: Aktuality | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Průběh letní dětské rekreace v Libereckém kraji k 1. 8. 2022

Kontroly stánků s občerstvením na hudebním festivalu

Těsně před otevřením bran hudebního festivalu Benátská noc v Liberci provedli zaměstnanci odboru hygieny výživy KHS LK kontrolu stravovacích provozů a jejich zázemí. Státní zdravotní dozor provedli v celkem v 18 stáncích – z toho ve 13 stáncích s přípravou pokrmů a v 5 stáncích s nápoji. Zjistili pouze drobné nedostatky, které byly po upozornění odstraněny. Jednalo se nevybalené jednorázové ručníky či nevyvěšený seznam alergenů, nicméně obojí bylo ihned k dispozici.

U všech stánků kontrolovali nejen technologii přípravy pokrmů nebo nápojů, ale především skladování polotovarů pro přípravu pokrmů, … celý text zde.

Kategorie: Aktuality | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Kontroly stánků s občerstvením na hudebním festivalu

Potíže spojené s koupáním

I v letošním roce provedla KHS LK monitoring a odběr plžů v souvislosti s cerkáriovou dermatitidou.

Cerkáriová dermatitida je nepříjemné onemocnění projevující se vyrážkami trvajícími několik dní až týdnů a je doprovázeno intenzivním svědivým pocitem. Jeho léčba je pouze symptomatická. Způsobují ho drobní parazitičtí živočichové, jejichž životní cyklus je vázán na vodní plže a na vodní ptáky a už jsme se s ním v Libereckém kraji v několika případech setkali, “ vysvětluje Mgr. et Mgr. Pavla Procházková, vedoucí oddělení hygieny obecné a komunální v České Lípě a dodává: „proto pravidelně odebíráme vzorky plžů na vybraných plochách ke koupání a laboratorně si necháváme ověřit, zda jsou u nich přítomny cerkárie, které koupajícím se osobám způsobují toto onemocnění.“

Odběr plžů letos proběhl na základě přijatých podnětů na nesledovaných vodních plochách od osob, které měly po koupání obtíže.  Celá zpráva zde.

Kategorie: Aktuality | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Potíže spojené s koupáním