1. prosinec – Světový den boje proti AIDS

Dle údajů Státního zdravotního ústavu ke dni 30. 09. 2023 bylo v České republice letos nově zjištěno 198 případů HIV infekce. Za posledních 12 měsíců – tedy v období od října 2022 do září 2023 – přibylo 269 případů. V Libereckém kraji evidujeme kumulativně od roku 1985 k 30. 09. 2023 celkem 125 HIV pozitivních osob. Od začátku letošního roku přibylo 5 nových případů, za posledních 12 měsíců je evidováno 7 případů. 

Celá informace zde.

Kategorie: Aktuality | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem 1. prosinec – Světový den boje proti AIDS

Akutní respirační infekce v Libereckém kraji – 47. kalendářní týden

Relativní nemocnost akutními respiračními infekcemi přepočtená na 100 000 obyvatel s vyznačením změny oproti předchozímu týdnu.

Podrobná informace

Kategorie: Aktuality | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Akutní respirační infekce v Libereckém kraji – 47. kalendářní týden

18. listopad – Evropský antibiotický den/Světový antibiotický týden

Evropský den i kampaň Světový antibiotický týden 18. 11. – 26. 11. 2023 si kladou za cíl upozornit na hrozbu antibiotické rezistence a zvýšit povědomí o správném používání antibiotik a rovněž o rizicích spojených s antibiotickou léčbou, je-li používána nadměrně nebo nesprávně.

Nejnovější údaje potvrzují, že v celé Evropské unii roste počet pacientů nakažených rezistentními bakteriemi a antibiotická rezistence tak významně ohrožuje veřejné zdraví. Uvážlivé používání antibiotik může pomoci zastavit vývoj rezistentních bakterií a zachovat účinnost antibiotik pro příští generace.

„S nadcházející zvyšující se nemocností akutními respiračními infekcemi je znovu vhodné připomenout, že u virových onemocnění je léčba zaměřena na symptomy, které ho doprovází. Antibiotika proti virům nemají žádný účinek. K vyléčení z virových infekcí je nutná především imunitní reakce našeho těla, kterou lze podpořit očkováním, pokud existuje. V některých případech mohou pomoci antivirotika,“ říká MUDr. Monika Hausenblasová, ředitelka odboru protiepidemického KHS LK.

Antibiotika patří do domácí lékárničky. Třídenní antibiotika vyřeší obtíže, které by jinak trvaly týdny. Tyto dvě nepravdy patří mezi nejčastější mýty o antibioticích. Správně indikované užívání antibiotik je společnou zodpovědností lékaře i pacienta.

Důvěřuj svému lékaři
Antibiotika jsou ohrožený druh
Cíle pro snížení antibiotické rezistence. Jak jich do roku 2030 dosáhnout?

Všichni máme odpovědnost používat antibiotika uvážlivě. Uchovat schopnost antibiotik léčit infekce je životně důležité pro celou populaci.

EAAD 2023 (Evropský antibiotický den) odstartuje 17. listopadu v 10:00 SEČ, kdy budou zveřejněny nejnovější údaje o antimikrobiální rezistenci a spotřebě antibiotik v EU/EHP. Novináři se mohou registrovat zde: https://bit.ly/3saefcN; veřejnost pak na tomto odkazu: https://bit.ly/46IhA1H.

Národní antibiotický program | NZIP

Kategorie: Aktuality | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem 18. listopad – Evropský antibiotický den/Světový antibiotický týden

Evropský týden testování na HIV a žloutenky

www.tadyted.com

Evropský týden testování na HIV a žloutenky

Testovací místa v Libereckém kraji

Výskyt a šíření HIV/AIDS v České republice (v Libereckém kraji)

Virové hepatitidy typu B a C (v Libereckém kraji)

Kategorie: Aktuality | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Evropský týden testování na HIV a žloutenky

Zvláštní ocenění „Přínos zdravému životnímu stylu“ – Výrobek Libereckého kraje

V letošním roce se již třetím rokem v rámci soutěže Výrobek roku Libereckého kraje udělovalo zvláštní ocenění pro výrobek s přínosem zdravému životnímu stylu. Ocenění získala BIO kozí syrovátka z Kozí farmy Nový dvůr paní PaeDr., Ing. Mileny Krejzové, která spolu s vítězi ostatních kategorií převzala své ocenění na Dožínkách v Brništi.

Celá informace včetně rozhovoru s manželi Krejzovými zde.

Kategorie: Aktuality | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Zvláštní ocenění „Přínos zdravému životnímu stylu“ – Výrobek Libereckého kraje

14. listopad – Světový den diabetu

Světový den diabetu (SZÚ)

Kategorie: Aktuality | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem 14. listopad – Světový den diabetu

Státní zdravotní dozor v provozovnách společného stravování ve 3. čtvrtletí 2023

Ve třetím čtvrtletí letošního roku provedli zaměstnanci odboru hygieny výživy celkem 236 kontrol v provozovnách společného stravování. Za zjištěné nedostatky uložili 54 pokut v celkové výši 188 500,- Kč.

Dále nařídili 1x likvidaci potravin/pokrmů, 13x sanitaci technologických zařízení a 4x zákaz používání nejakostní pitné vody z individuálního zdroje.

Celá informace zde.

Kategorie: Aktuality | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Státní zdravotní dozor v provozovnách společného stravování ve 3. čtvrtletí 2023

3. listopad – Den bez pesticidů

Co je pesticid? Pesticid je chemický přípravek, který je určen k tlumení a hubení rostlinných a živočišných škůdců, k ochraně rostlin, skladových zásob, technických produktů, bytů, domů, výrobních závodů nebo i k ochraně zvířat a člověka. Pesticidní látky se nejvíce uplatňují v zemědělství a v lesnictví, kde však mají negativní vliv na přirozené fungování ekosystému, odkud se dostávají do půdy, povrchové nebo podzemní vody, a také do rostlinných i živočišných produktů ovlivňujících zdraví člověka, a proto je žádoucí jejich používání omezovat.

KHS LK se na kontrolu obsahu pesticidních látek a jejich metabolitů zaměřuje pravidelně při kontrolách orientovaných na kvalitu pitné vody ve vytipovaných veřejných vodovodech. Jedná se o lokality se zemědělskou činností na Semilsku a Liberecku, kde jsou nebo byly pesticidní látky používány k hubení plevele při pěstování obilí či kukuřice.

Celá informace zde.

Kategorie: Aktuality | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem 3. listopad – Den bez pesticidů

Movember 2023

Zhoubný novotvar prostaty

Kategorie: Aktuality | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Movember 2023

Kontrolní akce Alkohol, drogy a mládež 2023

Ve dnech 25.10.2023 – 29.10.2023 proběhla pravidelná celostátní kontrolně-preventivně akce pod názvem Alkohol, drogy a mládež („ADaM“), která se soustředila na kontrolu prodeje a podávání alkoholu dětem a mladistvým v nejrůznějších provozovnách. Hlavním garantem akce byla Policie ČR.

Za orgán ochrany veřejného zdraví, tj. za KHS, byly kontroly zaměřeny na dodržování zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek. KHS LK v průběhu 26. 10. – 28. 10. 2023 v nočních hodinách a v doprovodu Policie ČR zkontrolovala 20 provozoven typu bar, herna-bar, restaurace, diskotéka a shledala 7 pochybení.

Celá zpráva zde.

Kategorie: Aktuality | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Kontrolní akce Alkohol, drogy a mládež 2023