Státní zdravotní dozor v zařízeních a provozovnách pro výchovu a vzdělávání pro děti a mladistvé ve 4. čtvrtletí 2019

V posledním čtvrtletí loňského roku provedla KHS LK 116 kontrol v zařízeních a provozovnách pro výchovu a vzdělávání pro děti a mladistvé.  V souvislosti s provozem škol uložila tři pokuty v celkové výši 3 000,- Kč, za závady zjištěné ve stravovacích provozech škol pak další 10 pokut v celkové výši 14 500,- Kč. Celá informace zde.

Kategorie: Aktuality | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Státní zdravotní dozor v zařízeních a provozovnách pro výchovu a vzdělávání pro děti a mladistvé ve 4. čtvrtletí 2019

Akutní respirační infekce v LK – 4. KT 2020

Nemocnost v Libereckém kraji je srovnatelná s celorepublikovou nemocností, evidujeme 1426 nemocných na 100 000 obyvatel. Ve všech okresech LK je nemocnost nejvyšší v kategorii předškolních dětí. K největšímu nárůstu došlo v okrese Jablonec n/N, kde k němu přispěla zvýšená nemocnost nejen u předškolních ale i u školních dětí.  Podrobná informace zde.

Kategorie: Aktuality | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Akutní respirační infekce v LK – 4. KT 2020

Akutní respirační infekce v LK – 3. KT 2020

V Libereckém kraji evidujeme 1253 nemocných akutními respiračními infekcemi na 100 000 obyvatel. Nejvyšší nemocnost je v okrese Liberec, avšak v porovnání s minulým týdnem v tomto okrese nedošlo ke změně.

Dosud jsou viry chřipky laboratorně diagnostikovány pouze sporadicky a to především  u hospitalizovaných pacientů. Celkově od začátku chřipkové sezony 2019/2020 tedy od začátku září 2019 evidujeme 31 laboratorně potvrzených případů chřipky z toho 30 případů chřipky typu A.

Celá informace zde.

Kategorie: Aktuality | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Akutní respirační infekce v LK – 3. KT 2020

Akutní respirační infekce v LK – 2.KT 2020

V Libereckém kraji evidujeme 1324 nemocných na 100 000 obyvatel. V tomto týdnu byla laboratorně potvrzena 5x chřipka typu A. V porovnáním s minulým týdnem došlo ve všech okresech k očekávanému nárůstu.

„Nemocnost ARI v LK odpovídá ročnímu období, rovněž tak výskyt chřipkového viru v tomto období není neočekávaný. K předcházení onemocnění doporučujeme dodržovat obecné zásady osobní hygieny zejména časté mytí rukou a zdravou životosprávu tzn. dostatek pobytu na čerstvém vzduchu, pohybu, odpočinku a vitamínů,“ vysvětluje MUDr. Jana Prattingerová, ředitelka odboru protiepidemického KHS LK a dodává „k prevenci onemocnění chřipkou je stále možné se očkovat. Očkování doporučujeme konzultovat s praktickým lékařem pro dospělé nebo pro děti a dorost.

Celá informace zde.

Kategorie: Aktuality | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Akutní respirační infekce v LK – 2.KT 2020

Aktuální situace ve výskytu virové hepatitidy typu A – 10.1.2020

V roce 2020 evidujeme 3 případy onemocnění akutní žloutenkou typu A. Všechny případy se vztahují k epidemii započaté v 16. KT loňského roku, protože se jedná o očekávané aktivně vyhledané případy u úzkých kontaktů dříve nemocných.

Ve zmíněné epidemii evidujeme 126 případů onemocnění u osob z LK, dále 10 případů onemocnění u osob s bydlištěm mimo LK. U 87 nemocných jsme epidemiologickým šetřením zjistili vazbu na město Turnov.

V roce 2019 bylo v Libereckém kraji hlášeno celkem 126 případů akutní žloutenky typu A.

V souvislosti s epidemií přibývají pouze očekávané případy onemocnění osob, které byly v úzkém kontaktu s dříve  nemocnými v době jejich nakažlivosti. Z tohoto důvodu nebudeme nadále zveřejňovat pravidelnou týdenní informaci.

Epidemii nepovažujeme však za ukončenou, protože ohnisko žloutenky typu A se považuje za „vyhaslé“ teprve po uplynutí dvojnásobku nejdelší inkubační doby od výskytu posledního případu onemocnění v ohnisku. O této skutečnosti budeme informovat,“ vysvětluje MUDr. Jana Prattingerová, ředitelka odboru protiepidemického.

Zuzana Balašová, tisková mluvčí KHS LK

Kategorie: Aktuality | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Aktuální situace ve výskytu virové hepatitidy typu A – 10.1.2020

Aktuální situace ve výskytu virové hepatitidy A v LK – 3.1.2020

V roce 2019 bylo Libereckém kraji hlášeno celkem 126 případů akutní žloutenky typu A.

V epidemii započaté v 16. KT evidujeme 123 případů onemocnění u osob z LK, dále 9 případů onemocnění u osob s bydlištěm mimo LK. U 86 nemocných jsme epidemiologickým šetřením zjistili vazbu na město Turnov.

Během vánočních svátků přibyly 4 nové případy onemocnění. Ve všech případech se jedná o očekávané aktivně vyhledané případy u úzkých kontaktů dříve nemocných.

Kategorie: Aktuality | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Aktuální situace ve výskytu virové hepatitidy A v LK – 3.1.2020

Aktuální situace ve výskytu virové hepatitidy A v LK – 20.12.2019

Od začátku letošního roku k dnešnímu dni bylo v Libereckém kraji hlášeno celkem 122 případů akutní žloutenky typu A.

V epidemii započaté v 16. KT evidujeme 119 případů onemocnění u osob z LK, dále 9 případů onemocnění u osob s bydlištěm mimo LK. U 86 nemocných jsme epidemiologickým šetřením zjistili vazbu na město Turnov.  Podrobnosti zde.

Kategorie: Aktuality | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Aktuální situace ve výskytu virové hepatitidy A v LK – 20.12.2019

Aktuální situace ve výskytu virové hepatitidy A v LK – 13.12.2019

Od začátku letošního roku k dnešnímu dni bylo v Libereckém kraji hlášeno celkem 119 případů akutní žloutenky typu A.

V epidemii započaté v 16. KT evidujeme 116 případů onemocnění u osob z LK, dále 9 případů onemocnění u osob s bydlištěm mimo LK. U 85 nemocných jsme epidemiologickým šetřením zjistili vazbu na město Turnov.

V uplynulém týdnu byly hlášeny 2 nové případy onemocnění – jeden aktivně vyhledaný případ v souvislosti s epidemií a jeden případ na základní škole, kde není prokázána souvislost  s probíhající epidemií … více zde.

Kategorie: Aktuality | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Aktuální situace ve výskytu virové hepatitidy A v LK – 13.12.2019

Aktuální situace v výskytu virové hepatitidy A – 6.12.2019

Od začátku letošního roku k dnešnímu dni bylo v Libereckém kraji hlášeno celkem 117 případů akutní žloutenky typu A.

V epidemii započaté v 16. KT evidujeme 113 případů onemocnění u osob z LK, dále 9 případů onemocnění u osob s bydlištěm mimo LK. U 84 nemocných jsme epidemiologickým šetřením zjistili vazbu na město Turnov.

V uplynulém týdnu byl hlášen 1 aktivně vyhledaný případ v souvislosti s epidemií a 1 případ, kde zatím není potvrzena souvislost s probíhající epidemií.

„Tento druhý případ se vyskytl na jedné z libereckých škol, kde probíhají základní protiepidemická opatření, v dotčeném kolektivu jsou omezeny vybrané rizikové aktivity a probíhá upřesňování kontaktů ke stanovení rozsahu dalších opatření, tj. zejména lékařského dohledu případně očkování. Rodiče žáků jsou informováni prostřednictvím školy,“ vysvětluje MUDr. Vladimír Valenta, Ph.D., ředitel KHS LK.

Kategorie: Aktuality | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Aktuální situace v výskytu virové hepatitidy A – 6.12.2019

1. prosinec – Světový den boje proti AIDS

Dle údajů Státního zdravotního ústavu ke dni 30. 9. 2019 bylo v České republice letos nově zjištěno 181 případů HIV infekce. V Libereckém kraji evidujeme kumulativně od roku 1985           k 30. 9. 2019 celkem 91 HIV pozitivních osob. Od začátku letošního roku přibylo 5 nových případů. 

Sledování infekce HIV v České republice bylo zahájeno 1. 10. 1985. Od tohoto data bylo                   k 30. 9. 2019 celkem zjištěno 3549 HIV pozitivních osob (občanů ČR a rezidentů), z čehož bylo 3064 mužů. U 663 z nich byl zjištěn rozvinutý klinický obraz AIDS. Nejvíce infikovaných představují muži mající sex s muži a bisexuální muži (66 %), následují heterosexuální jedinci obou pohlaví (24 %), dále injekční uživatelé drog. Kromě uvedeného bylo evidováno 466 HIV pozitivních, nejvíce osob je z východní Evropy a subsaharské Afriky.

Zuzana Balašová                                                                                                                                            tisková mluvčí KHS LK            

Kategorie: Aktuality | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem 1. prosinec – Světový den boje proti AIDS