Epidemiologická situace v onemocnění COVID-19 v okrese Česká Lípa – 9. 6. 2021

Od druhé poloviny května eviduje Krajská hygienická stanice Libereckého kraje v oblasti ORP Nový Bor 88 laboratorně potvrzených případů Covid-19.

V současné době v ohnisku přibývají pouze ojedinělé případy, a to případy aktivně vyhledané, tj. kontakty dříve nemocných. K dnešnímu dni 53 osob již ukončilo izolaci.

Laboratoř v Drážďanech v pěti případech metodou sekvenace potvrdila variantu delta dříve tzv. indickou.

Vzhledem k tomu, že protiepidemická opatření byla nastavena ihned při podezření na variantu, potvrzení varianty, neznamená žádnou změnu v prováděných opatřeních.

Kategorie: Aktuality | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Epidemiologická situace v onemocnění COVID-19 v okrese Česká Lípa – 9. 6. 2021

Konání zkoušek ze znalostí hub

Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci oznamuje konání zkoušek pro zájemce o získání osvědčení o znalosti hub.

Zkoušky se uskuteční v pondělí 21. 6. 2021 od 13.00 hod. v budově KHS LK, Husova 64, v Liberci.

Zájemci mohou přihlášku, kterou najdou na internetu na adrese www.khslbc.cz, přímo odeslat na adresu KHS v Liberci nebo mohou zájem o konání zkoušky nahlásit telefonicky na čísle 485 253 111 a veškeré potřebné materiály jim budou zaslány.  Více informací zde.

Přihláška ke zkoušce docpdf

Kategorie: Aktuality | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Konání zkoušek ze znalostí hub

Nepříznivá epidemiologická situace v onemocnění COVID-19 v okrese Česká Lípa

Od druhé poloviny května eviduje Krajská hygienická stanice Libereckého kraje v oblasti ORP Nový Bor 66 laboratorně potvrzených případů Covid-19. Případy jsou epidemiologicky spojeny do dvou ohnisek navázaných na obec Polevsko (v obci přímo je necelá polovina případů – 27).  Vzhledem k rychlému nástupu provádíme epidemiologické šetření od samého počátku s podezřením na riziko přítomnosti nových mutací viru … celý text .

Kategorie: Aktuality | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Nepříznivá epidemiologická situace v onemocnění COVID-19 v okrese Česká Lípa

Návrh monitorovacího kalendáře pro koupací sezónu 2021

Potvrzujeme konání veřejného projednání návrhu monitorovacího kalendáře pro koupací sezónu 2021, které se bude konat dne 28. 4. 2021 (středa) v 15:00 hod. v areálu Krajské hygienické stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci, Husova 64, Liberec 1 – v zadním venkovním traktu v prostoru garáží. Přístup bude viditelně značen

Kategorie: Aktuality | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Návrh monitorovacího kalendáře pro koupací sezónu 2021

Krizová opatření vlády ze dne 14. 2. 2021 v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu do 28. 2. 2021

Usnesení vlády ČR

Kategorie: Aktuality | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Krizová opatření vlády ze dne 14. 2. 2021 v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu do 28. 2. 2021

Zhodnocení koupací sezony 2020 v Libereckém kraji

V letošním roce KHS LK evidovala celkem 35 přírodních koupališť s 41 odběrovými místy a 20 umělých sezónních koupališť s recirkulací s celkem 55 odběrovými místy. Dohromady její zaměstnanci na sledovaných vodních plochách provedli 158 kontrol a odebrali 211 vzorků vody ke zjištění její jakosti.

„Letošní koupací sezonu hodnotíme jako klidnou, nepřijali jsme žádné oznámení o zdravotních potížích v souvislosti s koupáním a navíc letošní léto bylo ve znamení příznivých klimatických podmínek s dostatkem srážek, které nebyly přívalového charakteru, což se odrazilo v příznivé kvalitě koupacích vod bez nutnosti vydávat zákaz koupání,“ shrnuje Ing. Jana Loosová, Ph.D., ředitelka odboru hygieny obecné a komunální.

Celý text

Kategorie: Aktuality | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Zhodnocení koupací sezony 2020 v Libereckém kraji

Usnesení vlády ČR ze dne 26. 10. 2020 k přijetí krizových opatření

Vládní nařízení jsou účinná ode dne  28. října od 0:00 hod do dne 3. 11 2020 do 23:59 hod

Omezení volného pohybu

Omezení maloobchodu a služeb

Kategorie: Aktuality | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Usnesení vlády ČR ze dne 26. 10. 2020 k přijetí krizových opatření

Usnesení vlády ČR ze dne 21. 10. 2020 k přijetí krizových opatření

Účinné od 22. 10. 2020 od 6:00 hod do 3. 11. 2020 do 23:59

Zákaz volného pohybu

Zákaz maloobchodního prodeje a služeb

Omezení činnosti orgánů veřejné moci a státních orgánů

Kategorie: Aktuality | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Usnesení vlády ČR ze dne 21. 10. 2020 k přijetí krizových opatření

Usnesení vlády ČR ze dne 12. 10. 2020 k přijetí krizových opatření

Znění mimořádných opatření

Kategorie: Aktuality | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Usnesení vlády ČR ze dne 12. 10. 2020 k přijetí krizových opatření

Mimořádné opatření – nošení ochranných prostředků dýchacích cest s účinností od 13. 10. 2020 do odvolání

Znění mimořádného opatření

Kategorie: Aktuality | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Mimořádné opatření – nošení ochranných prostředků dýchacích cest s účinností od 13. 10. 2020 do odvolání