Státní zdravotní dozor v provozovnách stravovacích služeb a nad předměty běžného užívání v LK v 1. čtvrtletí 2019

V prvních třech měsících letošního roku zaměstnanci KHS LK provedli v provozovnách společného stravování 251 kontrol. „Na začátku roku jsme se mj. zaměřili na úroveň poskytování stravovacích služeb v horských střediscích, zejména pak na stánkový prodej občerstvení. Při stánkovém prodeji se nejčastěji setkáváme se závadami souvisejícími s uspořádáním stánku a jeho vybavením, tj. nedostatečné vybavení vzhledem k rozsahu nabídky občerstvení a skladování tzv. neslučitelných potravin pohromadě (např. v jednom chladícím zařízení),“ vysvětluje MUDr. Ivana Kučerová, ředitelka odboru hygieny výživy a předmětů běžného užívání. Celý text zde.

Kategorie: Aktuality | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Státní zdravotní dozor v provozovnách stravovacích služeb a nad předměty běžného užívání v LK v 1. čtvrtletí 2019

EPIDEMIOLOGOVÉ SOBĚ

Pod tímto názvem proběhl v uplynulém týdnu v Doksech třídenní Mezikrajský seminář epidemiologů. “Jedná se o pravidelné roční setkání epidemiologů, které se letos uskutečnilo v našem kraji,” říká MUDr. Jana Prattingerová, ředitelka odboru protiepidemického KHS LK. “Účelem semináře je diskuse nad aktuální epidemiologickou situací v ČR, ve které letos dominují zejména spalničky. Významným přínosem je vždy předávání si zkušeností z šetřených epidemí,” dodává. Celý text zde.

Kategorie: Aktuality | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem EPIDEMIOLOGOVÉ SOBĚ

Zpráva o činnosti KHS LK 2018

KHS LK v roce 2018

→ vydala v preventivním dozoru 5 008 stanovisek, odborných vyjádření
→ v rámci státního zdravotního dozoru provedla  3443 šetření v terénu
→ provedla 2 850 epidemiologických šetření v ohniscích nákaz
pravomocně uložila 323 správních trestů
řešila 291 podnětů občanů
→ ve spolupráci se ZÚ vyšetřila 1062 vzorků 
→ analyzovala zdravotní stav populace a spolupracovala na Zdravotní politice LK

celé znění Zprávy o činnosti 2018

Kategorie: Aktuality | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Zpráva o činnosti KHS LK 2018

Akutní respirační infekce a chřipka v sezóně 2018/2019 v LK

V sezóně 2018/2019 překročila nemocnost akutními respiračními infekcemi epidemický práh ve všech okresech. Celková nemocnost v LK byla po celou dobu vyšší než celková nemocnost za Českou republiku. Od 47. KT 2018 nemocnost ARI pozvolna narůstala, v 51. KT bylo v LK hlášeno 1477 nemocných na 100 000 obyvatel.  V 5.KT překročila nemocnost v LK epidemický práh (1986/100 000 obyvatel) a pohybovala se nad ním až do 9.KT (1768/100 000 obyvatel). Nejvyšší nemocnost byla evidována v 7.KT – 2451/100 000 obyvatel v okrese Semily. Naopak nejnižší nemocnost byla v celém sledovaném období registrována v okrese Česká Lípa … podrobnosti zde.

Kategorie: Aktuality | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Akutní respirační infekce a chřipka v sezóně 2018/2019 v LK

Státní zdravotní dozor v zařízeních a provozovnách pro děti a mladistvé v 1. čtvrtletí 2019 v LK

Státní zdravotní dozor je prováděn dle kontrolního plánu Ministerstva zdravotnictví pro daný rok. Ten je stanoven tak, že se zaměřuje na zařízení, kterým je v souladu s hodnocením zdravotních rizik v regionu nutné/potřebné věnovat zvýšenou pozornost. Standardně se jedná o stravovací služby a zotavovací akce pro děti a pro rok 2019 dále o kontroly provozních podmínek v dětských skupinách a v lesních školkách.

„V rámci krajských priorit státního zdravotního dozoru se v letošním roce dále zaměříme na kontroly venkovních hracích ploch s provozovatelem, jejichž součástí bude i vyšetření písků z hlediska mikrobiologického znečištění a chemického složení. Stejně jako v loňském roce budeme provádět kontroly ověření jakosti pitné vody na akcích letní dětské rekreace, kde není napojení na veřejný vodovod“, říká Kateřina Hochmalová, ředitelka odboru hygieny dětí a mladistvých.

V prvním čtvrtletí roku 2019 provedla KHS LK 144 kontrol v zařízeních a provozovnách pro výchovu a vzdělávání pro děti a mladistvé.  Za zjištěné nedostatky bylo uloženo 7 pokut v celkové výši 8 000,- Kč   …. celý text.

Kategorie: Aktuality | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Státní zdravotní dozor v zařízeních a provozovnách pro děti a mladistvé v 1. čtvrtletí 2019 v LK

Akutní respirační infekce v Libereckém kraji – 12. KT

Celková nemocnost se v Libereckém kraji oproti minulému týdnu změnila minimálně. Evidujeme 1270 nemocných na 100 000 obyvatel, což je hodnota nad celorepublikovým průměrem. Nemocnost ve všech okresech je pod epidemickým prahem a s výjimkou okresu Česká Lípa ve všech došlo k poklesu počtu nemocných. V tomto týdnu byla 6x laboratorně potvrzená chřipka typu A … podrobnosti zde.

Kategorie: Aktuality | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Akutní respirační infekce v Libereckém kraji – 12. KT

Akutní respirační infekce v LK – 11. KT

V 11. kalendářním týdnu se celková nemocnost v LK prakticky nezměnila. Evidujeme 1331 nemocných na 100 000 obyvatel, což je hodnota nad celorepublikovým průměrem. V rámci kraje se počty nemocných liší – největší pokles a nejnižší nemocnost je v okrese Česká Lípa, v okrese Liberec je tomu právě naopak. Podrobnosti  zde.

Kategorie: Aktuality | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Akutní respirační infekce v LK – 11. KT

Akutní respirační infekce v Libereckém kraji – 10.KT

V 10. kalendářním týdnu evidujeme v Libereckém kraji celkovou nemocnost 1359 nemocných na 100 000 obyvatel. Vzhledem k tomu, že jsou v tomto týdnu v Libereckém kraji jarní prázdniny, nemusí nemocnost, která je počítána z počtu nemocných, kteří navštívili praktického lékaře pro dospělé nebo pro děti ukazovat reálnou situaci. .. více zde

Kategorie: Aktuality | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Akutní respirační infekce v Libereckém kraji – 10.KT

Akutní respirační infekce v Libereckém kraji – 9.KT

V 9. kalendářním týdnu poklesla nemocnost v Libereckém kraji o 4,3 % na hodnotu 1768 nemocných na 100 000 obyvatel, což je nad celorepublikovým průměrem. Nejvyšší nemocnost evidujeme v okrese Liberec, kde se jako v jediném v rámci LK zvýšil počet nemocných. Evidujeme 34 nových laboratorně potvrzených případů chřipky typu A. Podrobnosti zde.

Kategorie: Aktuality | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Akutní respirační infekce v Libereckém kraji – 9.KT

Akutní respirační infekce v Libereckém kraji – 8.KT

V 8. kalendářním týdnu poklesla v Libereckém kraji celková nemocnost o 11,6 % na hodnotu 1848 nemocných na 100 000 obyvatel. Podíl chřipce podobných onemocnění nevýznamně poklesl. Evidujeme 39 nových laboratorně potvrzených případů chřipky typu A … podrobnosti zde.

Kategorie: Aktuality | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Akutní respirační infekce v Libereckém kraji – 8.KT