Průběh letní dětské rekreace v Libereckém kraji

V průběhu letošních letních prázdnin bylo v Libereckém kraji nahlášeno 293 akcí letní dětské rekreace (LDR) ve 426 bězích, kterých se zúčastnilo celkem 18951 dětí, což je o téměř 1300 dětí více než v roce 2019. Zaměstnanci KHS LK zkontrolovali 89 táborů, 11 jiných podobných akcí a 8 poskytovatelů stravovacích služeb pro LDR. Při kontrolách zjistili jednu neohlášenou zotavovací akci a konstatovali zjištění 29 závad, za které uložili celkem 11 pokut v souhrnné výši 12 700,- Kč.   V souvislosti s konáním tábora řešili jedno hromadné onemocnění.

„Průběh letní dětské rekreace hodnotíme z hlediska akcí pořádaných v Libereckém kraji jako relativně klidný. Navzdory našim personálním možnostem, které byly v důsledku řešení výskytu onemocnění COVID-19 v rámci LK omezené resp. snížené, se nám podařilo zkontrolovat téměř polovinu nahlášených akcí. Jsem ráda, že mohu konstatovat, že s námi pořadatelé vždy velmi ochotně spolupracovali, zodpovědně dodržovali doporučení Ministerstva zdravotnictví v oblasti úklidu a dezinfekce, nemocnost dětí byla nízká a nemuseli jsme žádnou akci zakázat. Počet zjištěných nedostatků byl podobný jako loni, ale počet pokut byl nižší a závady menšího rozsahu a méně závažné,“ uzavírá Hochmalová.

Celý text zde.

Kategorie: Aktuality | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Průběh letní dětské rekreace v Libereckém kraji

Průběh letní dětské rekreace v LK k 14. 8. 2020

Ke dni 14.8.2020 máme v Libereckém kraji nahlášeno celkem 230 táborů s 332 běhy. Předpokládaný počet rekreovaných dětí je 16 723.  Dále evidujeme 55 jiných podobných akcí, které by měly proběhnout v 80 bězích. Předpokládaný počet rekreovaných dětí je 1 760.

K dnešnímu dni jsme zkontrolovali 69 táborů, 9 jiných podobných akcí a 4 poskytovatele stravovacích služeb. Uložili jsme 7 pokut v celkové výši 6 700,- Kč. 

„Průběh letní dětské rekreace v Libereckém kraji stále hodnotíme jako klidný. Závady se objevují spíše ojediněle. V současném horkém letním počasí je třeba počítat s tím, že se prohřívají nejen vody ke koupání, ale také potoky, které bývají v případě stanových táborů s polní kuchyní využívány ke skladování. Při kontrole takového způsobu skladování jsme zjistili, že teplota potoka byla necelých 18 °C a vodoteč tak nezajistila bezpečné skladování citlivých potravin, kterými jsou např. mléčné produkty či uzeniny, které mají být skladovány do 10 °C. Tyto potraviny je nejlepší bezprostředně po nakoupení  ihned spotřebovat, případně zařadit jinou, méně na teplotu náročnou alternativu“, vysvětluje ing. Kateřina Hochmalová, ředitelka odboru hygieny dětí a mládeže a dodává, že „další závadou, kterou lze snadno odstranit, bylo nezajištění zdravotní dokumentace tam, kde je izolace a ošetřovna zřízena rovněž ve stanu a není možné ji uložit do zamykatelné místnosti. Zde postačí použít uzamykatelnou bednu jako je běžné k zajištění léků.“ 

Celý text zde.

Kategorie: Aktuality | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Průběh letní dětské rekreace v LK k 14. 8. 2020

Kontroly točených zmrzlin a provozoven v „rekreačních oblastech“

Stejně jako každý rok i letos, byť vlivem okolností o něco později, jsme zaměřili svoji pozornost mj. na  ověření úrovně poskytovaných stravovacích služeb v provozovnách umístěných v rekreačních oblastech (např. na místech využívaných ke koupání – koupaliště, okolí řek a přírodní vodní plochy; v turisticky navštěvovaných lokalitách, v okolí turistických tras), a to ve stálých či sezónních stáncích, stáncích se zmrzlinou. V období od 1. 6. 2020 jsme zatím provedli celkem 67 takto cílených kontrol.

„Nedodržení hygienických požadavků v kombinaci s teplým počasím a velkou kumulací návštěvníků představuje zvýšené riziko vzniku a šíření alimentárního onemocnění nejčastěji např. salmonelózy či kampylobakteriózy. Při výběru stánku se zmrzlinou či občerstvením bychom se měli zaměřit především na čistotu, a to jak samotného prostředí stánku, tak personálu. Neměli bychom navštěvovat  na první pohled podezřele vypadající stánky a měli bychom se vyvarovat koupě potravin, které již na první pohled nevypadají čerstvě“,  říká  MVDr. Klára Hrábková, vedoucí odd. hygieny výživy KHS LK.

Celý text zde.

Kategorie: Aktuality | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Kontroly točených zmrzlin a provozoven v „rekreačních oblastech“

Jednání Krajské epidemiologické komise 13. 8. 2020

Dnes proběhlo další jednání Krajské epidemiologické komise k aktuální situaci ohledně onemocnění COVID-19 v Libereckém kraji. Na programu jednání byla platnost mimořádného opatření KHS LK ukládajícího povinnost nosit ochranu horních cest dýchacích ve všech zdravotnických zařízeních včetně lékáren a vybraných zařízeních sociálních služeb, podmínky rozvolnění zákazů návštěv v lůžkových zdravotnických zařízeních a v zařízeních sociálních služeb a problematika povinného testování před odletem do Řecka zejména odběrových kapacit. Záznam z následné tiskové konference zde.

Kategorie: Aktuality | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Jednání Krajské epidemiologické komise 13. 8. 2020

Měsíc červenec a COVID-19 v Libereckém kraji

V měsíci červenci bylo v LK laboratorně potvrzeno 153 případů onemocnění COVID-19 a uzdravilo se 79 osob. K odběrům na PCR vyšetření  bylo indikováno celkem 4082 osob. Nikdo v souvislosti s uvedeným onemocněním nezemřel. Od 24. 7. 2020 platí v LK povinnost nosit ochranu horních cest dýchacích ve všech zdravotnických zařízeních a vybraných zařízeních sociálních služeb – mimořádné opatření.

I přes výskyt nových případů je situace v Libereckém kraji klidná a zatím nehrozí nekontrolovaný komunitní přenos. „Rád bych apeloval na všechny, aby dbali na dodržování základních preventivních pravidel, kterými jsou důsledná hygiena rukou, respirační etiketa, dodržování bezpečných odstupů či zvažování akcí, kterých se zúčastním. Není-li možné dodržet bezpečnou vzdálenost, abychom použili roušku i tam, kde není tato povinnost uložena. Máme-li zvýšenou teplotu, bolest v krku, kašel, rýmu, tedy příznaky, které mimo jiné provázejí i onemocnění COVID-19, abychom nenavštěvovali žádný kolektiv a konzultovali svůj zdravotní stav s praktickým lékařem. Jakkoliv tato pravidla stále opakujeme, denně se setkáváme s jejich nerespektováním“, říká MUDr. Vladimír Valenta, Ph.D, ředitel KHS LK a dodává, že „z epidemiologických šetření, která vedeme, zjišťujeme, že v mnoha případech lidé nechtějí přijmout osobní odpovědnost. Mám na mysli takové případy, kdy neuzpůsobí své chování zřetelnému riziku, například když se dotyčný či dotyčná pohybovali v ohnisku či  v případech, kdy čekají na výsledky vyšetření indikovaného kvůli zdravotním potížím.“

Celý text zde.

Kategorie: Aktuality | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Měsíc červenec a COVID-19 v Libereckém kraji

Letní dětská rekreace v LK k 31. 7. 2020

Ke dni 31.7.2020 máme v Libereckém kraji nahlášeno celkem 266 akcí letní dětské rekreace, kterých se zúčastní přes 17 500 dětí. Za prvních měsíc prázdnin jsme zkontrolovali 50 táborů a 8 jiných podobných akcí a kontrolně odebrali 11 vzorků pitné vody z tábořišť s individuálním zdrojem pitné vody.

„Průběh letní dětské rekreace v Libereckém kraji hodnotíme jako relativně klidný. Zjišťované závady jsou spíše ojedinělé. Ve většině se týkají stravovacího úseku, který je tím nejdynamičtějším co do spektra činností, ale zároveň i tím, kde je výskyt závad pravděpodobnější. Žádné závady naopak nezjišťujeme při vedení zdravotnické dokumentace dětí i dospělých a při plnění zvýšených požadavků na úklid a dezinfekci, ke kterým provozovatelé přistupují velmi zodpovědně“, konstatuje ing. Kateřina Hochmalová, ředitelka odboru hygieny dětí a mládeže.

Celý text zde.

Kategorie: Aktuality | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Letní dětská rekreace v LK k 31. 7. 2020

Nařízení mimořádného opatření KHS Libereckého kraje se sídlem v Liberci č. 1/2020 ze dne 22.7.2020

Nařízení mimořádného opatření KHS Libereckého kraje 1/2020

Mimořádné opatření nabývá účinnosti 24. 7. 2020 od 7:00 hod.

Kategorie: Aktuality | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Nařízení mimořádného opatření KHS Libereckého kraje se sídlem v Liberci č. 1/2020 ze dne 22.7.2020

Letní dětská rekreace v LK k 15.7.2020

Ke dni 15.7.2020 máme v Libereckém kraji nahlášeno celkem 190 táborů s 289 běhy. Předpokládaný počet rekreovaných dětí je 14 666. Dále evidujeme 41 jiných podobných akcí, které by měly proběhnout v 62 bězích, na které se chystá 1 259 dětí.

Za prvních čtrnáct dní letních prázdnin jsme zkontrolovali 29 táborů a 4 jiné podobné akce .„Průběh letní dětské rekreace v Libereckém kraji zatím hodnotíme jako klidný. Kromě nevyhovujících výsledků pitné vody jsme neshledali žádné závady. Neevidujeme žádný hromadný výskyt onemocnění ani horečnatá onemocnění. Ze zdravotních deníků a informací zdravotníků je zatím patrný velký výskyt klíšťat zejména ve vývojovém stádiu nymf tedy nedospělců, které jsou velmi obtížně rozeznatelné,“ konstatuje ing. Kateřina Hochmalová, ředitelka odboru hygieny dětí a mládeže.  Celý text …. zde.

Kategorie: Aktuality | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Letní dětská rekreace v LK k 15.7.2020

Zahraniční dělníci často o nákaze nevědí

V pátek 3. 7. 2020 proběhlo další jednání Krajské epidemiologické komise za účelem projednání a řešení aktuální situace související s ohniskem v průmyslových podnicích …. celý text zde.

Kategorie: Aktuality | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Zahraniční dělníci často o nákaze nevědí

Měsíc červen a COVID-19 v Libereckém kraji

V měsíci červnu bylo v LK laboratorně potvrzeno 61 případů onemocnění COVID-19 a uzdravilo se 8 osob. K odběrům na PCR vyšetření  bylo indikováno celkem 1602 osob. Jedna osoba v souvislosti s uvedeným onemocněním zemřela. Na počátku měsíce bylo v LK evidováno pouze 7 osob, u kterých byla infekce stále aktivní, tj. tyto osoby neměly dva negativní výsledky PCR vyšetření nasofaryngeálního výtěru v odstupu 24 hodin. Na konci měsíce tento počet stoupl na 60. Celý text zde.

Kategorie: Aktuality | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Měsíc červen a COVID-19 v Libereckém kraji