Průběh letní dětské rekreace k 16. 8. 2021

Ke dni 16. 8. 2021 máme v Libereckém kraji nahlášeno celkem 227 táborů s 333 běhy. Předpokládaný počet rekreovaných dětí je 18 638.  Dle okresů – Česká Lípa 76 táborů/6 735 dětí, Semily – 58 táborů/3 828 dětí, Jablonec n/N – 42 táborů/3 779 dětí, Liberec – 51 táborů/4 296 dětí. Dále evidujeme 47 jiných podobných akcí, které by měly proběhnout v 56 bězích. Předpokládaný počet rekreovaných dětí je 1225.

Do poloviny srpna jsme zkontrolovali 78 táborů, 11 jiných podobných akcí a 9 provozovatelů stravovacích služeb pro letní dětskou rekreaci.  Uložili jsme 10 pokut v celkové výši 13 000,- Kč.

„V souvislosti s probíhající letní dětskou rekreací jsme přijali čtyři podněty rodičů k prošetření táborů. Dva z nich jsme po kontrole na místě vyhodnotili jako částečně oprávněné a provozovatelům byla udělena sankce. Jednalo se o nedostatečný úklid tábořiště a nedostatky ve stravování“, říká Ing. Kateřina Hochmalová, ředitelka odboru hygieny dětí a mladistvých KHS LKCelý text zde.

Kategorie: Aktuality | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Průběh letní dětské rekreace k 16. 8. 2021

Epidemiologická situace v Libereckém kraji – 16. 8. 2021

V souvislosti s nárůstem počtu případů COVID-19 v Libereckém kraji za poslední 3 dny, informujeme, že případy onemocnění souvisí s letním dětským táborem konaným na území Královéhradeckého kraje, kterého se účastnilo 90 dětí s bydlištěm v Libereckém kraji. Probíhá epidemiologické šetření, vyhledané úzké kontakty chodí průběžně na PCR testy. Zatím evidujeme 14 pozitivních dětí, karanténa 14 dní po posledním kontaktu se bude týkat účastníků tábora a také rodin pozitivních dětí.

Kategorie: Aktuality | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Epidemiologická situace v Libereckém kraji – 16. 8. 2021

Průběh letní dětské rekreace v Libereckém kraji k 2. 8.2021

Ke dni 2. 8. 2021 máme v Libereckém kraji nahlášeno celkem 214 táborů s 320 běhy. Předpokládaný počet rekreovaných dětí je 18 087.  Dále evidujeme 46 jiných podobných akcí, které by měly proběhnout v 54 bězích. Předpokládaný počet rekreovaných dětí je 1193.

Za první prázdninový měsíc jsme zkontrolovali 45 táborů, 9 jiných podobných akcí a 6 provozovatelů stravovacích služeb pro letní dětskou rekreaci.  Uložili jsme 4 pokuty v celkové výši 7 000,- Kč. Zjišťované nedostatky jsou ● v zásobování pitnou vodou ● ve stravování (skladování potravin – potraviny s prošlým datem minimální trvanlivosti, dodatečně zamrazené potraviny;  nesprávná manipulace s již hotovými pokrmy – odložené hrnce přímo v hlíně na zemi)  ● v zajištění podmínek pro osobní hygienu dětí (malý počet umyvadel, či výtokových kohoutů ve vztahu k počtu účastníků) ● ve zdravotní dokumentaci  (nedoložení potvrzení o zdravotní způsobilosti u fyzických osob vykonávajících dozor u dětí).

Celý text zde.

Kategorie: Aktuality | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Průběh letní dětské rekreace v Libereckém kraji k 2. 8.2021

Informace k epidemiologické situaci na Jablonecku

Za poslední týden evidujeme v Libereckém kraji v registru ISIN 54 případů onemocnění COVID-19. Z toho 23 případů v okrese Liberec, 20 v okrese Jablonec nad Nisou, 6 v okrese Česká Lípa a 5 v okrese Semily.

Nejméně příznivá je epidemiologická situace v okrese Jablonec nad Nisou. Za posledních 7 dní zde přibylo 20 osob s potvrzeným onemocněním COVID-19, což je 25,5 nemocných na 100 000 obyvatel za posledních 7 dní.

„Na začátku tohoto týdne se objevily jednotky případů ve dvou menších ohniscích v okrese Jablonec nad Nisou. Epidemiologickým šetřením v průběhu týdne bylo z přibývajících případů zjištěno, že celá pětina onemocnění souvisí se závody světové série ve foucrossu horských kol, která se konala ve dnech 15.-17. 7. 2021 v Jablonci nad Nisou. Onemocnění evidujeme mezi závodníky, diváky, a i účastníky závěrečné after-party dne 17. 7. 2021,“ říká MUDr. Jana Prattingerová, ředitelka odboru protiepidemického.

Celý text zde.

Kategorie: Aktuality | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Informace k epidemiologické situaci na Jablonecku

Zkoušky ze znalostí hub

Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci oznamuje konání zkoušek pro zájemce o získání osvědčení o znalosti hub. Zkoušky se uskuteční v pondělí 23. 8. 2021 od 13.00 hod. v budově KHS LK, Husova 64, v Liberci. Podrobná informace zde.

Kategorie: Aktuality | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Zkoušky ze znalostí hub

U studní zaplavených povodní je možné požádat o bezplatný odběr vzorku pitné vody

V souvislosti se stávající povodňovou situací v Libereckém kraji, a pokud dojde k zaplavení studní, které jsou určeny k individuálnímu zásobování pitnou vodou a jedná se o jediný zdroj pitné vody, bude, po skončení povodňové situace a po sanaci studny provedené uživatelem studny, na žádost uživatele proveden odběr a vyšetření vzorku vody zajišťováno pracovníky krajské hygienické stanice a zdravotního ústavu – na náklady krajské hygienické stanice.

Při provádění těchto odběrů vzorků vod je nutno postupovat podle níže přiložených Obecných zásad – celý text zde.

Kategorie: Aktuality | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem U studní zaplavených povodní je možné požádat o bezplatný odběr vzorku pitné vody

Průběh letní dětské rekreace v Libereckém kraji k 16. 7. 2021

Ke dni 16.  7.  2021 máme v Libereckém kraji nahlášeno celkem 222 akcí letní dětské rekreace, které proběhnou v 332 bězích. Předpokládaný počet rekreovaných dětí je 17 625.  Jako každoročně nejvíce akcí je ohlášeno v okrese Česká Lípa.  Za prvních čtrnáct dní letních prázdnin jsme zkontrolovali 21 táborů a 4 jiné podobné akce.

Průběh letní dětské rekreace v Libereckém kraji zatím hodnotíme jako relativně klidný. Kromě nevyhovujícího výsledku pitné vody jsme shledali jen několik závad. Jednalo se o závady ve stravovacím provozu při zotavovacích akcích a jiné podobné akci, spočívající v nedostatcích při skladování potravin – potraviny s prošlým datem minimální trvanlivosti, dodatečně zamrazené potraviny a dále o nesprávnou manipulaci s již hotovými pokrmy – odložené hrnce přímo v hlíně na zemi.  Dále jsme zjistili závady v zajištění podmínek pro osobní hygienu dětí na zotavovacích akcích spočívající v malém počtu umyvadel, či výtokových kohoutů ve vztahu k počtu účastníků a v nedoložení potvrzení o zdravotní způsobilosti u fyzických osob, které vykonávaly dozor u dětí,“ říká ing. Kateřina Hochmalová, ředitelka odboru hygieny dětí a mládeže … celý text zde.

Kategorie: Aktuality | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Průběh letní dětské rekreace v Libereckém kraji k 16. 7. 2021

Letní dětská rekreace v Libereckém kraji

K dnešnímu dni máme v Libereckém kraji hlášeno celkem nahlášeno celkem 157 akcí (zotavovací akce a jiné podobné akce) s 250 běhy. Předpokládaný počet rekreovaných dětí je 13 410.  Jiné podobné akce do výčtu zahrnujeme z důvodu respektování vydaných doporučení o jejich ohlášení i přesto, že u těchto typů akcí ohlašovací povinnost není. Zatím se jedná o čísla orientační, protože povinnost ohlásit konání akce mají provozovatelé a pořádající osoby 30 dní před jejím začátkem.

„Tábořiště zaplní děti někde už bezprostředně po skončení školního roku.  Pro organizátory to v letošním roce znamenalo mnohem více práce s přípravami, kterou navíc museli zvládnout v relativně krátkém čase, vzhledem k neustále se měnícím podmínkám. Hygienicko-protiepidemická opatření/doporučení stanovená pro zajištění sezóny letní dětské rekreace vydaná Ministerstvem zdravotnictví v podstatě kopírují ta loňská a zcela jistě nebude s jejich plněním problém včetně povinného testování účastníků. Problémům se pořadatelé snažili předejít četnými dotazy, které ponejvíce směřovaly k povinnosti testování a poté k postupu v případě výskytu infekce.  Dotazy v souvislosti s požadavky na zařízení, vybavení, dezinfekci a konkrétní doporučení uvedená v instrukcích MZ se téměř nevyskytovaly, protože už je mají z loňska zažité“ říká ing. Kateřina Hochmalová, ředitelka odboru hygieny dětí a mladistvých.

Celý text zde

Kategorie: Aktuality | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Letní dětská rekreace v Libereckém kraji

Informace veřejnosti o výskytu onemocnění COVID-19 v hudebním klubu

KHS LK eviduje případ onemocnění COVID-19 u osoby, která dne 19. 6. 2021navštívila BUNKR club na Tržním náměstí v Liberci. Z výsledku diskriminačního PCR vyšetření, který má KHS k dispozici, vyplývá podezření na delta variantu viru. Z epidemiologického šetření plyne, že nemocná osoba mohla být infekční již při své návštěvě baru v sobotu 19. 6. 2021. Rodinné a další úzké kontakty jsou již v karanténě, která vzhledem k podezření na jinou variantu bude ukončena nejdříve po 14 dnech PCR testem.

Vzhledem k charakteru akce i místa, který vytváří podmínky pro blízký kontakt osob a složitější dodržení protiepidemických opatření, KHS LK doporučuje všem, kteří se ve zmíněnou sobotu nacházeli v clubu, aby využili možnost preventivního testování PCR hrazeného ze zdravotního pojištění, tento test podstoupili a sledovali svůj zdravotní stav.  V případě potíží, které mohou být příznaky onemocnění COVID-19, aby kontaktovali své praktické lékaře.

Děkujeme, že se zachováte zodpovědně.

Zuzana Balašová, tisková mluvčí KHS LK

Kategorie: Aktuality | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Informace veřejnosti o výskytu onemocnění COVID-19 v hudebním klubu

Mutace delta v Libereckém kraji

K dnešnímu dni bylo metodou sekvenace potvrzeno celkem 54 případů tzv. mutace delta (dříve zvané indická) u osob s bydlištěm v Libereckém kraji, z nichž je necelých 10 případů aktivních. Tyto osoby jsou na konci izolace a mají před kontrolním PCR testem, který v takových případech izolaci ukončuje. Nikdo s potvrzenou mutací delta nebyl hospitalizován, nedošlo k poškození zdraví. Průběh onemocnění nebyl bezpříznakový, byl mírný.

Celý text zde.

Kategorie: Aktuality | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Mutace delta v Libereckém kraji