Jednání Krajské epidemiologické komise 13. 8. 2020

Dnes proběhlo další jednání Krajské epidemiologické komise k aktuální situaci ohledně onemocnění COVID-19 v Libereckém kraji. Na programu jednání byla platnost mimořádného opatření KHS LK ukládajícího povinnost nosit ochranu horních cest dýchacích ve všech zdravotnických zařízeních včetně lékáren a vybraných zařízeních sociálních služeb, podmínky rozvolnění zákazů návštěv v lůžkových zdravotnických zařízeních a v zařízeních sociálních služeb a problematika povinného testování před odletem do Řecka zejména odběrových kapacit. Záznam z následné tiskové konference zde.

Kategorie: Aktuality | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Jednání Krajské epidemiologické komise 13. 8. 2020

Měsíc červenec a COVID-19 v Libereckém kraji

V měsíci červenci bylo v LK laboratorně potvrzeno 153 případů onemocnění COVID-19 a uzdravilo se 79 osob. K odběrům na PCR vyšetření  bylo indikováno celkem 4082 osob. Nikdo v souvislosti s uvedeným onemocněním nezemřel. Od 24. 7. 2020 platí v LK povinnost nosit ochranu horních cest dýchacích ve všech zdravotnických zařízeních a vybraných zařízeních sociálních služeb – mimořádné opatření.

I přes výskyt nových případů je situace v Libereckém kraji klidná a zatím nehrozí nekontrolovaný komunitní přenos. „Rád bych apeloval na všechny, aby dbali na dodržování základních preventivních pravidel, kterými jsou důsledná hygiena rukou, respirační etiketa, dodržování bezpečných odstupů či zvažování akcí, kterých se zúčastním. Není-li možné dodržet bezpečnou vzdálenost, abychom použili roušku i tam, kde není tato povinnost uložena. Máme-li zvýšenou teplotu, bolest v krku, kašel, rýmu, tedy příznaky, které mimo jiné provázejí i onemocnění COVID-19, abychom nenavštěvovali žádný kolektiv a konzultovali svůj zdravotní stav s praktickým lékařem. Jakkoliv tato pravidla stále opakujeme, denně se setkáváme s jejich nerespektováním“, říká MUDr. Vladimír Valenta, Ph.D, ředitel KHS LK a dodává, že „z epidemiologických šetření, která vedeme, zjišťujeme, že v mnoha případech lidé nechtějí přijmout osobní odpovědnost. Mám na mysli takové případy, kdy neuzpůsobí své chování zřetelnému riziku, například když se dotyčný či dotyčná pohybovali v ohnisku či  v případech, kdy čekají na výsledky vyšetření indikovaného kvůli zdravotním potížím.“

Celý text zde.

Kategorie: Aktuality | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Měsíc červenec a COVID-19 v Libereckém kraji

Letní dětská rekreace v LK k 31. 7. 2020

Ke dni 31.7.2020 máme v Libereckém kraji nahlášeno celkem 266 akcí letní dětské rekreace, kterých se zúčastní přes 17 500 dětí. Za prvních měsíc prázdnin jsme zkontrolovali 50 táborů a 8 jiných podobných akcí a kontrolně odebrali 11 vzorků pitné vody z tábořišť s individuálním zdrojem pitné vody.

„Průběh letní dětské rekreace v Libereckém kraji hodnotíme jako relativně klidný. Zjišťované závady jsou spíše ojedinělé. Ve většině se týkají stravovacího úseku, který je tím nejdynamičtějším co do spektra činností, ale zároveň i tím, kde je výskyt závad pravděpodobnější. Žádné závady naopak nezjišťujeme při vedení zdravotnické dokumentace dětí i dospělých a při plnění zvýšených požadavků na úklid a dezinfekci, ke kterým provozovatelé přistupují velmi zodpovědně“, konstatuje ing. Kateřina Hochmalová, ředitelka odboru hygieny dětí a mládeže.

Celý text zde.

Kategorie: Aktuality | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Letní dětská rekreace v LK k 31. 7. 2020

Nařízení mimořádného opatření KHS Libereckého kraje se sídlem v Liberci č. 1/2020 ze dne 22.7.2020

Nařízení mimořádného opatření KHS Libereckého kraje 1/2020

Mimořádné opatření nabývá účinnosti 24. 7. 2020 od 7:00 hod.

Kategorie: Aktuality | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Nařízení mimořádného opatření KHS Libereckého kraje se sídlem v Liberci č. 1/2020 ze dne 22.7.2020

Letní dětská rekreace v LK k 15.7.2020

Ke dni 15.7.2020 máme v Libereckém kraji nahlášeno celkem 190 táborů s 289 běhy. Předpokládaný počet rekreovaných dětí je 14 666. Dále evidujeme 41 jiných podobných akcí, které by měly proběhnout v 62 bězích, na které se chystá 1 259 dětí.

Za prvních čtrnáct dní letních prázdnin jsme zkontrolovali 29 táborů a 4 jiné podobné akce .„Průběh letní dětské rekreace v Libereckém kraji zatím hodnotíme jako klidný. Kromě nevyhovujících výsledků pitné vody jsme neshledali žádné závady. Neevidujeme žádný hromadný výskyt onemocnění ani horečnatá onemocnění. Ze zdravotních deníků a informací zdravotníků je zatím patrný velký výskyt klíšťat zejména ve vývojovém stádiu nymf tedy nedospělců, které jsou velmi obtížně rozeznatelné,“ konstatuje ing. Kateřina Hochmalová, ředitelka odboru hygieny dětí a mládeže.  Celý text …. zde.

Kategorie: Aktuality | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Letní dětská rekreace v LK k 15.7.2020

Zahraniční dělníci často o nákaze nevědí

V pátek 3. 7. 2020 proběhlo další jednání Krajské epidemiologické komise za účelem projednání a řešení aktuální situace související s ohniskem v průmyslových podnicích …. celý text zde.

Kategorie: Aktuality | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Zahraniční dělníci často o nákaze nevědí

Měsíc červen a COVID-19 v Libereckém kraji

V měsíci červnu bylo v LK laboratorně potvrzeno 61 případů onemocnění COVID-19 a uzdravilo se 8 osob. K odběrům na PCR vyšetření  bylo indikováno celkem 1602 osob. Jedna osoba v souvislosti s uvedeným onemocněním zemřela. Na počátku měsíce bylo v LK evidováno pouze 7 osob, u kterých byla infekce stále aktivní, tj. tyto osoby neměly dva negativní výsledky PCR vyšetření nasofaryngeálního výtěru v odstupu 24 hodin. Na konci měsíce tento počet stoupl na 60. Celý text zde.

Kategorie: Aktuality | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Měsíc červen a COVID-19 v Libereckém kraji

Onemocnění COVID-19 v LK – aktuální situace k 1.7.2020

V Libereckém kraji od začátku tohoto týdne přibylo 10 nových laboratorně potvrzených případů COVID-19. Tři z těchto případů souvisí s ohniskem v podnicích v „průmyslové zóně Liberec“          a navazující ubytovně, dva z nich odhalilo opakované testování v kolektivu ubytovny. Mimo toto ohnisko evidujeme několik jednotlivých případů a jejich aktivně vyhledané kontakty.„Současná epidemiologická situace v Libereckém kraji není důvodem k mimořádným opatřením, nicméně bych ráda zdůraznila osobní odpovědnost každého z nás. Chování jednotlivců má velký vliv na šíření většiny infekčních nemocí a nyní může mít rozhodující podíl na dalším vývoji situace,“ říká MUDr. Jana Prattingerová, ředitelka odboru protiepidemického KHS LK.

Celý text zde.

Kategorie: Aktuality | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Onemocnění COVID-19 v LK – aktuální situace k 1.7.2020

Onemocnění COVID-19 v LK – aktuální situace k 29.6.2020

V Libereckém kraji k dnešnímu dni neevidujeme explozívní nárůst počtu laboratorně potvrzených případů COVID-19. V ohnisku nákazy v podnicích „průmyslové zóny Liberec“ a v s ním spojených ubytovnách trvá do konce tohoto týdne karanténa. Mimo toto ohnisko evidujeme několik jednotlivých případů. Většinou se jedná o rodinné příslušníky laboratorně potvrzených případů z jiných krajů.

Od pátku 19. 6. 2020 do dnešního dne přibylo v Libereckém kraji 47 laboratorně potvrzených případů. Nejvíce nemocných bylo diagnostikováno na začátku tohoto období. Od 22. 6. 2020 přibývaly pouze jednotky případů denně a to většinou úzké rodinné kontakty pozitivních osob. Celý text zde.

Kategorie: Aktuality | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Onemocnění COVID-19 v LK – aktuální situace k 29.6.2020

Začíná letní dětská rekreace

Letošní školní rok, který významně poznamenala pandemie onemocnění COVID-19 pomalu končí a i přes původně nejisté vyhlídky startuje sezóna letních dětských táborů.  Pro všechny, kteří se na organizaci táborů podílejí, ale i pro zaměstnanci krajských hygienických stanic, pro rodiče i děti to v letošním roce bude všechno trochu jinak. Přesto věříme, že tyto akce proběhnou bez komplikací a ke spokojenosti všech zúčastněných. K dnešnímu dni máme v Libereckém kraji hlášeno celkem nahlášeno celkem 154 akcí letní dětské rekreace s 260 běhy. Předpokládaný počet rekreovaných dětí je 11 922.

„Tábořiště zaplní děti většinou už o víkendu.  Pro organizátory to v letošním roce znamenalo mnohem více práce s přípravami, kterou navíc museli zvládnout v relativně krátkém čase, vzhledem ke zmiňované epidemiologické situaci a nejistotě zda bude možné tábory pořádat. Hygienicko-protiepidemická opatření stanovená pro zajištění sezóny letní dětské rekreace vydaná Ministerstvem zdravotnictví vnesla do jinak zaběhnuté praxe pořadatelů řadu dalších doporučení, ze kterých vyplynulo velké množství dotazů. Řešili jsme zejména požadavky na hygienická zařízení a jejich počty vzhledem k podezření či výskytu infekce, dezinfekci, zásobování pitnou vodou, což navíc na řadě tábořišť bylo zkomplikováno přívalovými dešti a znečištěním zdrojů, způsob zajištění stravování včetně účasti dětí na přípravě pokrmů, dále zdravotnické posudky u dětí a dospělých osob, organizaci aktivit a režim dne atd.“ říká ing. Kateřina Hochmalová, ředitelka odboru hygieny dětí a mladistvých.

Celá informace zde.

Kategorie: Aktuality | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Začíná letní dětská rekreace