Státní zdravotní dozor v provozovnách společného stravování a nad předměty běžného užívání ve 2. čtvrtletí 2017

Za druhé čtvrtletí roku 2017 provedli pracovníci KHS LK v provozovnách společného stravování 181 kontrol. Z tohoto počtu bylo 97 plánovaných a dále mj. 22 na základě podnětů občanů, 9 v souvislosti s podezřením či výskytem alimentárního onemocnění, 34 na základě ohlášení zahájení činnosti a 14 ke kontrole odstranění závad .. celý text.

Kategorie: Aktuality, Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Státní zdravotní dozor v provozovnách společného stravování a nad předměty běžného užívání ve 2. čtvrtletí 2017

Rekreační vody Libereckého kraje

Rekreační vody 2017 – výsledky kvality vody

Kategorie: Rekreační vody Libereckého kraje | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Rekreační vody Libereckého kraje

Mytí rukou – proč, kdy a jak?

Soutěž pro děti předškolního a školního věku z celé České republiky pod názvem: „ MYTÍ rukou – Proč, kdy a jak?“ je pořádána na podporu Dne hygieny rukou, který je který je součástí iniciativy Světové zdravotnické organizace WHO „Save lives: Clean your hands (Zachraň život – umývej si ruce)“.

Vyhlášení soutěže     Podrobnosti soutěže

Kategorie: Aktuality, Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Mytí rukou – proč, kdy a jak?

Seznam přírodních koupališť na povrchových vodách, ve kterých nabízí službu koupání provozovatel a dalších povrchových vod ke koupání pro rok 2017

Ministerstvo zdravotnictví v souladu s ustanovením § 6g odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vydává seznam vod, na kterých bude v koupací sezóně 2017 prováděno monitorování jakosti vody ke koupání –  zkrácená verze pro Liberecký kraj 2017

Kategorie: Rekreační vody Libereckého kraje | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Seznam přírodních koupališť na povrchových vodách, ve kterých nabízí službu koupání provozovatel a dalších povrchových vod ke koupání pro rok 2017

Zátěž chladem při práci ve venkovním prostředí

V pracovním prostředí je hodnocení rizikového faktoru zátěž chladem při práci a minimální opatření k ochraně zdraví upraveno v nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů. Poklesne-li korigovaná teplota (jde o korekci teplot účinkem rychle proudícího vzduchu) na venkovním pracovišti pod +10 °C, je zaměstnavatel povinen vybavit zaměstnance pracovním oděvem s tepelně izolačními vlastnostmi. Při poklesu korigované teploty vzduchu na pracovišti na +4 °C a nižší, je povinností zaměstnavatele vybavit zaměstnance rukavicemi a pracovní obuví  více zde.

Kategorie: Aktuality, Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Zátěž chladem při práci ve venkovním prostředí

Koupací sezona 2016 v Libereckém kraji

V letní sezóně 2016 bylo v Libereckém kraji dle monitorovacího kalendáře sledováno 13 ploch ke koupání na povrchových vodách s 20 odběrovými místy, 20 venkovních umělých bazénů, 13 betonových nádrží a 1 biotop. Státní zdravotní dozor byl zaměřen především na sledování jakosti vod ke koupání, dodržování četnosti provádění analýz vod z koupališť  podrobnosti zde.

Kategorie: Aktuality, Rekreační vody Libereckého kraje | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Koupací sezona 2016 v Libereckém kraji

Státní zdravotní dozor v zařízeních společného stravování a nad předměty běžného užívání za 2. čtvrtletí 2016

Ve druhém čtvrtletí letošního roku provedli pracovníci KHS LK v provozovnách společného stravování 215 kontrol. Z tohoto počtu bylo 100 plánovaných a dále mj. 14 na základě podnětů občanů, 43 na základě ohlášení zahájení činnosti a 23 ke kontrole odstranění závad. Provedli 73 kontrol u výrobců, dovozců a v tržní síti, kdy kontroly byly zaměřeny zejména na ověření správnosti příslušné dokumentace a značení dozorovaných výrobků  podrobnosti zde

Kategorie: Aktuality, Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Státní zdravotní dozor v zařízeních společného stravování a nad předměty běžného užívání za 2. čtvrtletí 2016

Parky v pohybu – cvičení pro seniory

Parky v pohybu 2016

Kategorie: Aktuality, Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Parky v pohybu – cvičení pro seniory

Státní zdravotní dozor v zařízeních pro výchovu a vzdělávání pro děti a mladistvé za 1. čtvrtletí 2016

V prvním roku 2016 provedli pracovníci KHS LK v zařízeních pro výchovu a vzdělávání pro děti a mladistvé celkem 193 kontrol – okres Česká Lípa 81; Jablonec n/N 53; Liberec 18; Semily 41  více zde

 

Kategorie: Aktuality, Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Státní zdravotní dozor v zařízeních pro výchovu a vzdělávání pro děti a mladistvé za 1. čtvrtletí 2016

Uzavření pracoviště KHS 31.12.2015

Dne 31. 12. 2015 bude Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci pro  veřejnost uzavřena (všechna pracoviště – Liberec, Česká Lípa, Jablonec n/N, Semily).
Občané ve všech okresech mohou pro svá podání využít běžnou provozní dobu mezi vánočními svátky tj.
v pondělí  28.12.15 a ve středu 30.12.15 od 7,30 do 17,00 hod
 v úterý 29.12.15 od 7,00 hod do 15,00 hod.

Přejeme všem hodně zdraví a štěstí v roce 2016.

Kategorie: Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Uzavření pracoviště KHS 31.12.2015