Účinnost zákona

31.5.2017 nabývá účinnosti zákon č. 65/2017 Sb., jehož cílem je především prohloubení a zavedení dalších opatření směřujících k ochraně zdraví občanů před škodlivými účinky užívání tabáku, alkoholu  a jiných návykových látek, snaha o snížení škod souvisejících s užíváním těchto látek, organizace protidrogové politiky. Česká republika se tak stane v pořadí 19. zemí v Evropě, která přijala úplný zákaz kouření na veřejných místech.

Zákon č. 65/2017 Sb. mj:

  • za účelem posílení ochrany zdraví před expozicí tabákovému kouři rozšiřuje místa, kde je zakázáno kouřit
  • odebírá možnost zřídit kuřárnu kinům, divadlům, koncertním a výstavním sítím či sportovním halám; místa ke kouření nebudou moci být ani v areálech zdravotnických zařízení kromě uzavřených psychiatrických oddělení; nadále mohou být kuřárny v nákupních centrech a na letištích,
  • stanoví další povinnost pro provozovatele restaurací a podobných zařízení vedoucí k omezení dostupnosti alkoholu dětem a mládeži,
  • celý text.
Kategorie: Protikuracky_zakon | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Účinnost zákona

Kouření a jeho vliv na zdraví

Kouření je pokládáno za hlavní ovlivnitelný rizikový faktor řady nemocí. Mezi nejčastější z hlediska příčin úmrtí jsou kardiovaskulární onemocnění a nádorová onemocnění dýchacích cest. Kromě toho způsobuje kouření také dalších 13 různých druhů rakoviny a mnoho dalších onemocnění.

Experimentální studie dokazují, že pasivní kouření zvyšuje riziko srdečních příhod  o 30% – 50%. Nekuřáci jsou totiž více vnímaví i na nízké koncentrace škodlivin …. celý text.

Kategorie: Protikuracky_zakon | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Kouření a jeho vliv na zdraví

Nejčastější dotazy – provozovny stravovacích služeb

Zákon č. 65/2017 Sb. – provozovny společného stravování – nejčastější dotazy

Kategorie: Protikuracky_zakon | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Nejčastější dotazy – provozovny stravovacích služeb

Poslední típnutí

Do posledního típnutí zbývá jen několik hodin – tisková konference MZ ČR

Poslední típnutí – edukativní web

Kategorie: Aktuality, Protikuracky_zakon | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Poslední típnutí

Nejčastější dotazy

Nejčastější dotazy na téma zákona č. 65/2017 Sb.

Kategorie: Protikuracky_zakon | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Nejčastější dotazy