Seminář Nemoci z povolání z jednostranné dlouhodobé a nadměrné zátěže a jejich prevence

Ve čtvrtek 16. 6. 2022 proběhl pro zaměstnavatele seminář Nemoci z povolání z jednostranné nadměrné a dlouhodobé zátěže a jejich prevence.

„Myšlenka uspořádat seminář pro zaměstnavatele na toto téma vznikla už před covidovým obdobím a původním termínem byl květen 2020. Důvodem byl stoupající počet uznávaných nemocí z povolání v kategoriích nemoci šlach, šlachových pochev, úponů svalů a kloubů horních končetin z jednostranné nadměrné a dlouhodobé zátěže a nemoci periferních nervů horních končetin charakteru úžinového syndromu z jednostranné nadměrné dlouhodobé zátěže“, říká na úvod Jana Loosová a pokračuje: „práce a pracovní prostředí jsou významnými determinanty zdravotního stavu jednotlivce i celé populace, a proto je potřeba věnovat pozornost prevenci a předcházet tak působení negativních vlivů na zdraví.“

Celá informace zde.

This entry was posted in Aktuality. Bookmark the permalink.