Seminář Pracovnělékařské služby

V úterý 18. 10. 2022 proběhl letos v pořadí již druhý seminář pro zaměstnavatele tentokrát na téma Pracovnělékařské služby. Hlavním tématem byla povinnost zaměstnavatele zajistit zdravotní způsobilost k práci u zaměstnanců. Povinnosti zaměstnavatelů jsou upraveny zákoníkem práce (č.262/2006 Sb.), zákonem o specifických zdravotních službách (č. 373/2011 Sb.) ve spojení s vyhláškou o pracovně lékařských službách a některých druzích posudkové péče (č. 79/2013 Sb.) a jsou předmětem kontrol orgánů ochrany veřejného zdraví, tj. krajské hygienické stanice.

„V rámci státního zdravotního dozoru prováděného u zaměstnavatelů se na ověření zajištění pracovnělékařských služeb zaměřujeme vždy. Předmětem je kontrola, zda má zaměstnavatel uzavřenu písemnou dohodu o zajištění těchto služeb, kontrola zajištění zdravotní způsobilosti k práci zaměstnanců, tedy to, zda jsou správně nařizovány a prováděny vstupní/periodické/mimořádné prohlídky, jak probíhá dohled poskytovatele pracovnělékařských služeb na pracovišti, přítomnost a obsah lékárniček,“ popisuje ředitelka odboru hygieny práce KHS LK a dodává, že „za posledních 10 let se zajištění pracovnělékařských služeb v našem regionu významně zlepšilo. Nicméně se stále setkáváme s nedostatky především spočívajících v chybném vyplnění žádosti zaměstnavatelem o provedení lékařské prohlídky z hlediska správného a úplného uvedení rizikových faktorů.“

Celá informace je k přečtení zde.

This entry was posted in Aktuality. Bookmark the permalink.