Šetření epidemie septických onemocnění u pacientů operovaných v Nemocnici Frýdlant bylo ukončeno

Ve dnech 26.-28. 11. 2018 onemocnělo v Nemocnici Frýdlant devět z 24 operovaných osob sepsí. U dvou z devíti pacientů byla potvrzena bakterie Acinetobacter. Speciální laboratorní vyšetření potvrdilo, že jde o stejný kmen bakterie.

 Šetření prováděné Krajskou hygienickou stanicí Libereckého kraje jednoznačně neprokázalo

  • přímý vztah použití anestetika Propofol při operacích pacientů a onemocněním
  • přímou souvislost konkrétních nedostatků v hygienicko-epidemiologickém režimu zdravotnického zařízení zjištěných při státním zdravotním dozoru a onemocněním

„Analýzou dostupných epidemiologických údajů a výsledků laboratorních vyšetření se jednoznačně nepodařilo prokázat zdroj, vehikulum ani způsob přenosu původce nákazy, přesto je tato kauza velkým varováním před nedodržováním hygienických zásad či správné praxe aplikace léčiv“,  uzavírá MUDr. Jana Prattingerová, ředitelka oboru protiepidemického.

This entry was posted in Aktuality. Bookmark the permalink.