Startuje letní dětská rekreace

K dnešnímu dni máme v Libereckém kraji hlášeno celkem 127 akcí (zotavovací akce a jiné podobné akce) se 197 běhy. Předpokládaný počet rekreovaných dětí je 10181. V porovnání s loňským rokem jsou ve stejnou dobu počty ohlášených akcí zatím nižší, nicméně jedná se o čísla orientační, protože povinnost ohlásit konání akce mají provozovatelé a pořádající osoby 30 dní před jejím začátkem.

„Příprava organizátorů letních dětských táborů trvá několik měsíců, kdy je třeba vymyslet témata, sestavit podklady pro děti a rodiče. Jako podporu pro hladký průběh organizujeme v jarním období školení pro pořadatele zaměřené na aktuální legislativu, hygienické minimum, opakování zásad a zcela konkrétní praktické dotazy. V posledních týdnech jistě vrcholí úklid tábořišť, výstavba stanů, přístřešků, latrín a předpokládáme také kontrola zdrojů pitné vody. V případě individuálního zdroje pitné vody musí organizátor letní dětské rekreace na KHS doložit vyhovující laboratorní rozbor, který není starší třech měsíců.  V minulých letech jsme se společně s organizátory přesvědčili, že se vyplatí individuální zdroj pitné vody důkladně alespoň vizuálně zkontrolovat ještě jednou před zahájením akce. V případě pochybností doporučujeme provést opakovaný laboratorní rozbor. Například přívalové deště mohou být důvodem náhlého znečištění,“ popisuje Ing. Kateřina Hochmalová, ředitelka odboru hygieny dětí a mladistvých.

Celá zpráva zde.

This entry was posted in Aktuality. Bookmark the permalink.