Státní zdravotní dozor nad předměty běžného užívání v 1. čtvrtletí 2022

Za první čtvrtletí 2022 provedli zaměstnanci KHS LK 22 kontrol u výrobců, dovozců a v tržní síti, kdy kontroly zaměřili zejména na ověření správnosti příslušné dokumentace a značení dozorovaných výrobků. U vybraných výrobců navíc posuzovali správnou výrobní praxi. Při dalších 5 šetřeních kontrolovali stažení 10 výrobků vyhlášených hlavní hygieničkou ČR jako nebezpečné z trhu. Celá zpráva zde.

This entry was posted in Aktuality. Bookmark the permalink.