Státní zdravotní dozor nad předměty běžného užívání v 1. čtvrtletí 2023

V oblasti předmětů běžného užívání zaměstnanci KHS LK v tomto období provedli 55 kontrol u výrobců, dovozců, uživatelů a v tržní síti, kdy kontroly zaměřili zejména na ověření správnosti příslušné dokumentace a značení dozorovaných výrobků. Při dalších 26 šetřeních kontrolovali výskyt 47 výrobků vyhlášených v systému RAPEX (evropský systém hlášení nebezpečných výrobků) jako nebezpečné.

Probíhalo plnění úkolu hlavní hygieničky k provedení cíleného státního zdravotního dozoru se zaměřením na soulad deklarovaných a naměřených hodnot SPF a UVA PF u kosmetických přípravků určených ke slunění. Předmětem bylo prověřit u odpovědné osoby povinnou dokumentaci ke kosmetickému přípravku, značení na obalu kosmetického přípravku a laboratorně ověřit, zda uvedená hodnota SPF (Sun Protect Factor) na obalu kosmetického přípravku odpovídá skutečnosti a hodnota UVA PF odpovídá 1/3 výše SPF … celá zpráva zde.

This entry was posted in Aktuality. Bookmark the permalink.