Státní zdravotní dozor nad předměty běžného užívání ve 2. čtvrtletí 2022

Zaměstnanci KHS LK v uvedeném období provedli 51 kontrol u výrobců, dovozců, uživatelů a v tržní síti, kdy kontroly zaměřili zejména na ověření správnosti příslušné dokumentace a značení dozorovaných výrobků. U vybraných výrobců navíc posuzovali správnou výrobní praxi.

Při dalších 5 šetřeních kontrolovali stažení 11 výrobků vyhlášených hlavní hygieničkou ČR jako nebezpečné z trhu. Jednalo se převážně o plastové hračky – panenky a nafukovací hračky (obsah nadlimitního množství esterů kyseliny ftalové v měkčených částech) a tzv. bambusové nádobí (nadlimitní obsah formaldehydu a klamání spotřebitele). V tržní síti LK zachytili celkem 28 ks zmíněných nebezpečných výrobků, které byly okamžitě staženy z prodeje.

Za prodej nebezpečných výrobků uložili 3 pokuty v celkové výši 5 000,- Kč.

„V současné době se při státním zdravotním dozoru dále zaměřujeme na kontrolu zdravotní nezávadnosti potravinářských obalů. Jedná se o různé druhy plastových a skleněných lahví, džbánů, plastových misek, talířů, kelímků, hrnků, fólií, víček, uzávěrů, ale i papírových krabic, tácků, balicího papíru, plechovek, soudků aj. Každý, kdo potravinářské obaly v tržní síti používá musí mít prohlášení o bezpečnosti takového výrobku v souladu s platnou legislativou,“ vysvětluje Ing. Alena Machková, vedoucí oddělení předmětů běžného užívání.

Celá zpráva zde.

This entry was posted in Aktuality. Bookmark the permalink.