Státní zdravotní dozor nad předměty běžného užívání ve 2. čtvrtletí 2023

V oblasti předmětů běžného užívání zaměstnanci KHS LK v tomto období provedli 50 kontrol u výrobců, dovozců, uživatelů a v tržní síti, kdy kontroly zaměřili zejména na ověření správnosti příslušné dokumentace a značení dozorovaných výrobků. Při dalších 21 šetřeních kontrolovali výskyt 67 výrobků vyhlášených v systému RAPEX (evropský systém hlášení nebezpečných výrobků) jako nebezpečné.  Uložili 5 pokut v celkové výši 17 000,- Kč.

Probíhalo plnění úkolu hlavní hygieničky k provedení cíleného státního zdravotního dozoru se zaměřením na označování a způsob prodeje jednorázových elektronických cigaret s příchutí s nikotinem i bez nikotinu.

Celá zpráva zde.

This entry was posted in Aktuality. Bookmark the permalink.