Státní zdravotní dozor nad teplou vodou v LK v roce 2017

V Libereckém kraji je kontrola jakosti teplé vody dlouhodobě považována za naši regionální prioritu. Pozornost jsme v roce 2017 zaměřili zejména na ta zařízení, kde byla v minulosti zaznamenána přítomnost bakterie legionella a to i podlimitní. V roce 2017 jsme kontrolou ověřovali kvalitu teplé vody ve sprchách umělých koupališť, léčebných bazénů a saun a to z důvodu využívání těchto prostor vnímavými skupinami populace (např. klienty s chronickými onemocněními, lidmi se sníženou imunitou); v ubytovacích zařízeních (hotely, ubytovny, penziony, školská ubytovací zařízení – domovy mládeže), kde díky nerovnoměrnému vytížení těchto objektů dochází často k dlouhé stagnaci teplé vody v teplovodním systému a tím k vytvoření příznivých podmínek k množení baktérií a ve zdravotnických zařízeních, kde byla pozornost zaměřena zejména na oddělení anesteziologicko-resuscitační a jednotek intenzivní péče  … celý text.

This entry was posted in Aktuality. Bookmark the permalink.