Státní zdravotní dozor odboru hygieny dětí a mladistvých ve 3. čtvrtletí 2018

Ve třetím čtvrtletí provedli zaměstnanci odboru hygieny dětí a mladistvých KHS LK celkem 152 kontrol. Prioritou tohoto období byly zejména akce dětské rekreace. Se začátkem školního roku pokračujeme v kontrolách dle kontrolního plánu zejména ve školách a školských zařízení, nadále sledujeme nutriční ukazatele školního stravování … celý text.

This entry was posted in Aktuality. Bookmark the permalink.