Státní zdravotní dozor v provozovnách společného stravování a nad předměty běžného užívání v 1. čtvrtletí 2016 v LK

V prvním čtvrtletí letošního roku provedli pracovníci KHS LK v provozovnách společného stravování 216 kontrol. Z tohoto počtu bylo 151 plánovaných a dále mj. 16 na základě podnětů občanů, 26 na základě ohlášení zahájení činnosti a 10 ke kontrole odstranění závad  .. více zde

This entry was posted in Aktuality. Bookmark the permalink.