Státní zdravotní dozor v provozovnách společného stravování a nad předměty běžného užívání v 1. čtvrtletí 2017

Za první čtvrtletí letošního roku 2017 provedli pracovníci KHS LK v provozovnách společného stravování 200 kontrol. Z tohoto počtu bylo 116 plánovaných a dále mj. 24 na základě podnětů občanů, 6 v souvislosti s podezřením či výskytem alimentárního onemocnění, 35 na základě ohlášení zahájení činnosti a 7 ke kontrole odstranění závad … podrobnosti zde.

This entry was posted in Aktuality. Bookmark the permalink.