Státní zdravotní dozor v provozovnách společného stravování a nad předměty běžného užívání v 1. čtvrtletí 2018

Za první čtvrtletí letošního roku provedli pracovníci KHS LK v provozovnách společného stravování 252 kontrol. Z tohoto počtu bylo 162 plánovaných a dále mj. 18 na základě podnětů občanů, 4 v souvislosti s podezřením či výskytem alimentárního onemocnění, 31 na základě ohlášení zahájení činnosti a 23 ke kontrole odstranění závad.

V oblasti předmětů běžného užívání provedli 47 kontrol u výrobců, dovozců a v tržní síti, kdy kontroly byly zaměřeny zejména na ověření správnosti příslušné dokumentace  a značení dozorovaných výrobků, dále 23 šetření, při nichž byl ověřován výskyt celkem 39 výrobků, které byly předmětem hlášení RAPEX  a 25 šetření za účelem kontroly stažení z trhu 24 výrobků vyhlášených hlavním hygienikem ČR jako nebezpečné celý text.

This entry was posted in Aktuality. Bookmark the permalink.