Státní zdravotní dozor v provozovnách společného stravování a nad předměty běžného užívání ve 2. čtvrtletí 2017

Za druhé čtvrtletí roku 2017 provedli pracovníci KHS LK v provozovnách společného stravování 181 kontrol. Z tohoto počtu bylo 97 plánovaných a dále mj. 22 na základě podnětů občanů, 9 v souvislosti s podezřením či výskytem alimentárního onemocnění, 34 na základě ohlášení zahájení činnosti a 14 ke kontrole odstranění závad .. celý text.

This entry was posted in Aktuality, Nezařazené. Bookmark the permalink.