Státní zdravotní dozor v provozovnách společného stravování a nad předměty běžného užívání ve 2. čtvrtletí 2018

Ve druhém čtvrtletí letošního roku zaměstnanci KHS LK provedli v provozovnách společného stravování 215 kontrol a za zjištěné nedostatky uložili 40 správních trestů. V oblasti předmětů běžného užívání provedli 33 kontrol u výrobců, dovozců a v tržní síti, kdy kontroly zaměřili zejména na ověření správnosti příslušné dokumentace a značení dozorovaných výrobků; 24 šetření, při nichž ověřovali výskyt celkem 40 výrobků, které byly předmětem hlášení RAPEX;  16 šetření  za účelem kontroly stažení 28 výrobků vyhlášených hlavním hygienikem ČR jako nebezpečné z trhu … celý text.

This entry was posted in Aktuality. Bookmark the permalink.