Státní zdravotní dozor v provozovnách společného stravování a nad předměty běžného užívání ve 2. čtvrtletí 2019

 V uvedeném období zaměstnanci KHS LK provedli 240 kontrol v provozovnách společného stravování; 45 kontrol u výrobců, dovozců a v tržní síti, kdy kontroly zaměřili zejména na ověření správnosti příslušné dokumentace, značení dozorovaných výrobků a správnou výrobní praxi u výrobců; 20 šetření v tržní síti, při nichž ověřovali výskyt celkem 42 výrobků, které byly předmětem hlášení RAPEX a kontrolovali stažení z trhu 34 výrobků vyhlášených hlavní hygieničkou ČR jako nebezpečné. Podrobnosti zde.

This entry was posted in Aktuality. Bookmark the permalink.