Státní zdravotní dozor v provozovnách společného stravování a nad předměty běžného užívání ve 3. čtvrtletí 2016

Ve třetím čtvrtletí letošního roku provedli pracovníci KHS LK v provozovnách společného stravování 203 kontrol. Z tohoto počtu bylo 88 plánovaných a dále mj. 32 na základě podnětů občanů, 30 na základě ohlášení zahájení činnosti a 16 ke kontrole odstranění závad.  Dále provedli 108 kontrol zaměřených na dodržování požadavků předpisů na ochranu zdraví při poskytování občerstvení v rekreačních oblastech (např. na místech využívaných ke koupání, v turisticky nejnavštěvovanějších lokalitách), a to zejména ve stálých nebo sezónních stáncích a ve stáncích se zmrzlinou – tyto kontroly probíhaly ve 2. a 3. čtvrtletí … více zde.

This entry was posted in Aktuality. Bookmark the permalink.