Státní zdravotní dozor v provozovnách společného stravování a nad předměty běžného užívání ve 3. čtvrtletí 2017

Ve třetím čtvrtletí roku 2017 provedli pracovníci KHS LK v provozovnách společného stravování 196 kontrol. Z tohoto počtu bylo 108 plánovaných a dále mj. 24 na základě podnětů občanů, 5 v souvislosti s podezřením či výskytem alimentárního onemocnění, 26 na základě ohlášení zahájení činnosti a 7 ke kontrole odstranění závad.

V oblasti předmětů běžného užívání provedli 27 kontrol u výrobců, dovozců a v tržní síti, kdy kontroly byly zaměřeny zejména na ověření správnosti příslušné dokumentace a značení dozorovaných výrobků; 25 šetření, při nichž byl ověřován výskyt celkem 37 výrobků, které byly předmětem hlášení RAPEX; 19 šetření bylo provedeno za účelem kontroly stažení z trhu 25 výrobků vyhlášených hlavním hygienikem ČR jako nebezpečné … podrobnosti zde.

This entry was posted in Aktuality. Bookmark the permalink.