Státní zdravotní dozor v provozovnách společného stravování a nad předměty běžného užívání ve 3. čtvrtletí 2018

Ve třetím čtvrtletí letošního roku zaměstnanci KHS LK provedli v provozovnách společného stravování 192 kontrol. Z tohoto počtu bylo 76 plánovaných a dále mj. 30 na základě podnětů občanů, 2 v souvislosti s podezřením či výskytem alimentárního onemocnění, 21 na základě ohlášení zahájení činnosti a 15 ke kontrole odstranění závad.

V oblasti předmětů běžného užívání  38 kontrol u výrobců, dovozců a v tržní síti, kdy kontroly zaměřili zejména na ověření správnosti příslušné dokumentace a značení dozorovaných výrobků. Při dalších 18 šetření kontrolovali stažení 19 výrobků vyhlášených hlavním hygienikem ČR jako nebezpečné z trhu … celý text.

This entry was posted in Aktuality. Bookmark the permalink.