Státní zdravotní dozor v provozovnách společného stravování a nad předměty běžného užívání ve 3. čtvrtletí 2019

Ve třetím čtvrtletí letošního roku zaměstnanci KHS LK provedli 241 kontrol v provozovnách společného stravování; v oblasti předmětů běžného užívání pak 39 kontrol u výrobců, dovozců a v tržní síti; 20 šetření za účelem ověření celkem 38 výrobků, které byly předmětem hlášení RAPEX a 10 šetření zaměřených na kontrolu stažení 19 výrobků vyhlášených hlavní hygieničkou ČR jako nebezpečné z trhu. Celá zpráva zde.

This entry was posted in Aktuality. Bookmark the permalink.