Státní zdravotní dozor v provozovnách společného stravování a nad předměty běžného užívání ve 4. čtvrtletí 2016

V posledním čtvrtletí roku 2016 provedli pracovníci KHS LK v provozovnách společného stravování 136 kontrol. Z tohoto počtu bylo 66 plánovaných a dále mj. 16 na základě podnětů občanů, 24 na základě ohlášení zahájení činnosti a 13 ke kontrole odstranění závad.

Dále provedli 36 kontrol u výrobců, dovozců a v tržní síti, kdy kontroly byly zaměřeny zejména na ověření správnosti příslušné dokumentace a značení dozorovaných výrobků a 41 šetření bylo provedeno za účelem kontroly stažení z trhu 208 výrobků vyhlášených hlavním hygienikem ČR jako nebezpečné více zde.

This entry was posted in Aktuality. Bookmark the permalink.