Státní zdravotní dozor v provozovnách společného stravování a nad předměty běžného užívání ve 4. čtvrtletí 2017

V posledním čtvrtletí roku 2017 provedli pracovníci KHS LK v provozovnách společného stravování 134 kontrol. Z tohoto počtu bylo 60 plánovaných a dále mj. 16 na základě podnětů občanů, 4 v souvislosti s podezřením či výskytem alimentárního onemocnění, 10 na základě ohlášení zahájení činnosti a 9 ke kontrole odstranění závad. Za celý rok 2017 v provozovnách společného stravování provedli 711 kontrol … celý text.

This entry was posted in Aktuality. Bookmark the permalink.