Státní zdravotní dozor v provozovnách společného stravování a nad předměty běžného užívání ve 4. čtvrtletí 2019

V posledním čtvrtletí roku 2019 provedli zaměstnanci KHS LK v provozovnách společného stravování 197 kontrol, 31 kontrol u výrobců, dovozců a v tržní síti, 33 šetření, při nichž ověřovali výskyt celkem 45 výrobků, které byly předmětem hlášení RAPEX a 10 šetření kontrolovali stažení 22 výrobků vyhlášených hlavní hygieničkou ČR jako nebezpečné z trhu  …. celý text zde.

This entry was posted in Aktuality. Bookmark the permalink.