Státní zdravotní dozor v provozovnách společného stravování v 1. čtvrtletí 2022

Začátek roku 2022 byl ještě ovlivněn epidemickou situací spojenou s výskytem onemocnění covid-19. To se projevilo celkově menším počtem kontrol a jejich předmětem, kdy se v rámci personálních možností kontrolovalo  z počátku roku zejména dodržování mimořádných opatření. Postupně nám situace umožnila vrátit se k běžné činnosti a v rámci výkonu běžného státního zdravotního dozoru jsme provedli 123 kontrol v provozovnách společného stravování. Celkem jsme uložili 26 pokut v celkové výši 93 000,- Kč. Vydali jsme jeden zákaz používání nejakostní pitné vody z individuálního zdroje.

„Bohužel musím konstatovat, že se při kontrolách setkáváme opakovaně s výraznými nedostatky, a to zejména při skladování potravin. Konkrétně mám na mysli především zamrazování většího množství hotových pokrmů a chlazených výrobků. Nacházíme potraviny s prošlým datem použitelnosti i minimální trvanlivosti. V řadě provozoven vidíme nedostačující provozní hygienu,“ popisuje Mgr. Alena Patková, pověřená řízením odboru hygieny výživy předmětů běžného užívání a pokračuje: „v uplynulém období došlo k velkému pohybu provozovatelů stravovacích zařízení. Novým provozovatelům často chybí znalosti z hlediska platných právních předpisů, zejména pokud jde o vybavení konkrétního typu provozovny s ohledem na nabízený sortiment.“

Celá zpráva zde.

This entry was posted in Aktuality. Bookmark the permalink.