Státní zdravotní dozor v provozovnách společného stravování v 1. čtvrtletí 2023

V prvním čtvrtletí letošního roku provedli zaměstnanci KHS LK celkem 246 kontrol v provozovnách společného stravování. Za zjištěné nedostatky uložili 30 pokut v celkové výši 144 000,- Kč. Jednou nařídili sanitaci prostor a 4x likvidaci potravin/pokrmů. KHS LK přijala za první 3 měsíce roku 33 podnětů na provozovny stravovacích služeb.

S blížící se turistickou sezonou zaznamenáváme nárůst dotazů k podmínkám provozování sezonního stánkového prodeje. Často se jedná o umístění stánku v místech, kde není možné napojení na vodovodní řad či kanalizaci např. v okolí cyklostezek, koupacích míst nebo v okolí hradů či zámků. I takový stánek však musí mít zabezpečený přívod teplé a studené tekoucí pitné vody u všech umyvadel a dřezů bez ohledu na rozsah prodávaného potravinářského sortimentu, což je možné řešit napojením na zdroj vody pomocí nádrží či zásobníků,“ přibližuje Mgr. Alena Patková, pověřená řízením odboru hygieny výživy předmětů běžného užívání …. celá zpráva zde.

This entry was posted in Aktuality. Bookmark the permalink.