Státní zdravotní dozor v provozovnách společného stravování v LK ve 2. čtvrtletí 2015

Ve druhém čtvrtletí letošního roku provedli pracovníci KHS LK v provozovnách společného stravování 329 kontrol. Od začátku roku je to celkem 594 kontrol. Za zjištěné nedostatky bylo ve sledovaném období v LK uloženo 23 pokut v celkové výši   89 000,- Kč.  Více informací zde

This entry was posted in Aktuality. Bookmark the permalink.