Státní zdravotní dozor v provozovnách společného stravování ve 3. čtvrtletí 2015

Ve třetím čtvrtletí letošního roku provedli pracovníci KHS LK v provozovnách společného stravování 314 kontrol. Od začátku roku je to celkem 908 kontrol.

V „tomto“ období pracovníci odboru hygieny výživy standardně věnovali zvýšenou pozornost dodržování požadavků předpisů na ochranu zdraví při poskytování občerstvení v rekreačních oblastech, a to zejména ve stálých nebo sezónních stáncích a v jiných provozovnách stravovacích služeb – jako jsou bufety, stálé restaurace umístěné v těchto oblastech (např. na místech využívaných ke koupání, v turisticky nejnavštěvovanějších lokalitách), stánky se zmrzlinou. Důvodem je skutečnost, že nedodržení těchto požadavků v kombinaci s teplým počasím a velkou kumulací návštěvníků může představovat zvýšené riziko vzniku a šíření alimentárního onemocnění.  Více informací zde 

This entry was posted in Aktuality. Bookmark the permalink.