Státní zdravotní dozor v provozovnách společného stravování ve 3. čtvrtletí 2022

Ve třetím čtvrtletí letošního roku provedli zaměstnanci KHS LK celkem 184 kontrol v provozovnách společného stravování. Za zjištěné nedostatky uložili 33 pokut v celkové výši 134 000,- Kč. Dále nařídili 3x likvidaci potravin/pokrmů s prošlým datem spotřeby a 3x sanitaci výrobníku ledu. Za účelem ověření zdravotní nezávadnosti podávaných pokrmů odebrali celkem 9 vzorků, které byly posuzované z hlediska mikrobiologických ukazatelů. Ve sledovaných ukazatelích nevyhovělo celkem 5 vzorků – 1 vzorek pitné vody, 1 vzorek zmrzliny, 3 vzorky ledu.

Celá zpráva zde.

This entry was posted in Aktuality. Bookmark the permalink.