Státní zdravotní dozor v provozovnách společného stravování ve 3. čtvrtletí 2023

Ve třetím čtvrtletí letošního roku provedli zaměstnanci odboru hygieny výživy celkem 236 kontrol v provozovnách společného stravování. Za zjištěné nedostatky uložili 54 pokut v celkové výši 188 500,- Kč.

Dále nařídili 1x likvidaci potravin/pokrmů, 13x sanitaci technologických zařízení a 4x zákaz používání nejakostní pitné vody z individuálního zdroje.

Celá informace zde.

This entry was posted in Aktuality. Bookmark the permalink.