Státní zdravotní dozor v provozovnách společného stravování ve 4. čtvrtletí 2015

Za poslední čtvrtletí roku 2015 provedli pracovníci odboru hygieny výživy a předmětů běžného užívání KHS LK v provozovnách společného stravování 157 kontrol, 27 kontrol u výrobců, dovozců a v tržní síti, kdy kontroly byly zaměřeny zejména na ověření správnosti příslušné dokumentace a značení dozorovaných výrobků, dále 64 šetření, při nichž byl ověřován výskyt celkem 55 výrobků, které byly předmětem hlášení RAPEX a  29 šetření bylo provedeno za účelem kontroly stažení z trhu 36 výrobků vyhlášených hlavním hygienikem ČR jako nebezpečné.  Více zde

This entry was posted in Aktuality. Bookmark the permalink.