Státní zdravotní dozor v provozovnách společného stravování ve 4. čtvrtletí 2022

V posledním čtvrtletí loňského roku provedli zaměstnanci KHS LK celkem 118 kontrol v provozovnách společného stravování. Za zjištěné nedostatky uložili 18 pokut v celkové výši 67 500,- Kč. Jednou nařídili likvidaci potravin/pokrmů.

Ve sledovaném období probíhal úkol hlavní hygieničky zaměřený na klamání spotřebitele v zařízeních poskytujících stravovací služby s cílem ověření správné praxe značení nabízených pokrmů s deklarovaným obsahem různých druhů sýrů a ověření pravdivosti informací o původu a druhu masa deklarovaného v nabídce pro spotřebitele. Celkem zaměstnanci provedli 12 kontrol. Nezjistili žádné pochybení vzhledem k použitým surovinám a neuložili žádnou pokutu.

Celá zpráva zde.

This entry was posted in Aktuality. Bookmark the permalink.