Státní zdravotní dozor v zařízeních a provozovnách pro děti a mladistvé v 1. čtvrtletí 2019 v LK

Státní zdravotní dozor je prováděn dle kontrolního plánu Ministerstva zdravotnictví pro daný rok. Ten je stanoven tak, že se zaměřuje na zařízení, kterým je v souladu s hodnocením zdravotních rizik v regionu nutné/potřebné věnovat zvýšenou pozornost. Standardně se jedná o stravovací služby a zotavovací akce pro děti a pro rok 2019 dále o kontroly provozních podmínek v dětských skupinách a v lesních školkách.

„V rámci krajských priorit státního zdravotního dozoru se v letošním roce dále zaměříme na kontroly venkovních hracích ploch s provozovatelem, jejichž součástí bude i vyšetření písků z hlediska mikrobiologického znečištění a chemického složení. Stejně jako v loňském roce budeme provádět kontroly ověření jakosti pitné vody na akcích letní dětské rekreace, kde není napojení na veřejný vodovod“, říká Kateřina Hochmalová, ředitelka odboru hygieny dětí a mladistvých.

V prvním čtvrtletí roku 2019 provedla KHS LK 144 kontrol v zařízeních a provozovnách pro výchovu a vzdělávání pro děti a mladistvé.  Za zjištěné nedostatky bylo uloženo 7 pokut v celkové výši 8 000,- Kč   …. celý text.

This entry was posted in Aktuality. Bookmark the permalink.