Státní zdravotní dozor v zařízeních a provozovnách pro výchovu a vzdělávání pro děti a mladistvé v 1. čtvrtletí 2022

Po mimořádném období spojeném s onemocněním covid-19 se postupně vrátila KHS LK k běžné dozorové činnosti. V zařízeních a provozovnách pro výchovu a vzdělávání pro děti a mladistvé její zaměstnanci provedli v prvním čtvrtletí letošního roku celkem 110 kontrol.  Za uvedené období jsme uložili jednu pokutu ve výši 1 000 Kč za nesplnění povinnosti ohlásit konání zotavovací akce v okrese Semily. Celá zpráva zde.

This entry was posted in Aktuality. Bookmark the permalink.