Státní zdravotní dozor v zařízeních a provozovnách pro výchovu a vzdělávání pro děti a mladistvé v 1. čtvrtletí 2023

Za první tři měsíce letošního roku provedli zaměstnanci KHS LK 184 kontrol v zařízeních a provozovnách pro výchovu a vzdělávání pro děti a mladistvé. Nejvíce zkontrolovali stravovacích zařízení – 68 kontrol a škol – rovněž 68 kontrol.  V uvedeném období uložili jednu pokutu ve výši 1 000,- Kč, a to za skladování dodatečně zamrazeného balení masa s prošlou dobou spotřeby a za neodpovídající teplotu teplých pokrmů určených k výdeji.

Z hlediska dodržení teploty teplých pokrmů před výdejem bylo zkontrolováno 96 pokrmů, z nichž nevyhověl jeden.

„Jedná se o pozitivní informaci, která dokládá to, že vedoucí školních jídelen, kuchařky, provozovatelé školních stravovacích zařízení si rizika spojená s výrobou pokrmů uvědomují, a tak jak mají stanovené postupy na základě analýzy rizik, je dodržují. Výsledkem jsou zdravotně nezávadné pokrmy, které navíc tím, že se ve školních jídelnách vydávají většinou v rychlém sledu a nepřihřívají se hodiny mají i vysokou nutriční hodnotu,“ popisuje Ing. Kateřina Hochmalová, ředitelka oboru hygieny dětí a mladistvých KHS LK a pokračuje: „dalšími přidanými hodnotami jsou například pokrmy vařené na přání žáků, používání regionálních a farmářských produktů, či zavádění nových surovin.“

Celá zpráva zde.

This entry was posted in Aktuality. Bookmark the permalink.