Státní zdravotní dozor v zařízeních a provozovnách pro výchovu a vzdělávání pro děti a mladistvé ve 2. čtvrtletí 2019

Ve  druhém čtvrtletí roku 2019 jsme v zařízeních a provozovnách pro výchovu a vzdělávání pro děti a mladistvé provedli celkem 174 kontrol. Za nesplnění hygienických požadavků na provoz, stavebně technický stav, vybavení a úklid jsme ve druhém čtvrtletí letošního roku uložili 2 pokuty v celkové výši 2 500,- Kč a dalších 12 pokut v celkové výši 16 000,- Kč jsme uložili za závady ve školních jídelnách.

 „Jak jsme avizovali, provedli jsme v tomto období mj. inventarizaci existence venkovních hracích ploch s provozovatelem a z 16 pak odebrali písek k vyšetření z hlediska mikrobiologického znečištění a chemického složení. Pouze jeden vzorek byl nevyhovující a to v ukazateli geohelminti (skupina parazitů, jejichž zdrojem jsou nejčastěji kočky a psi)“, říká ing. Kateřina Hochmalová, ředitelka odboru hygieny dětí a mladistvých.

Celý text zde.

This entry was posted in Aktuality. Bookmark the permalink.