Státní zdravotní dozor v zařízeních a provozovnách pro výchovu a vzdělávání pro děti a mladistvé ve 2. čtvrtletí 2022

V období druhého čtvrtletí letošního roku jsme v zařízeních a provozovnách pro výchovu a vzdělávání pro děti a mladistvé provedli celkem 230 kontrol. V tomto jarním období standardně přibývají do státního zdravotního dozoru tzv. školy v přírodě, kterých jsme zkontrolovali 18. Zpravidla se jedná o pobyty dětí v horských a podhorských oblastech, které jsou navázány na provozovny s celoročním provozem (hotely, penziony). Za zjištěné nedostatky při provozu MŠ jsme uložili jednu pokutu ve výši 2 000,- Kč a za nedostatky z provozu školních jídelen ZŠ a MŠ 3 pokuty v celkové výši 6 000,- Kč … celá zpráva zde.

This entry was posted in Aktuality. Bookmark the permalink.