Státní zdravotní dozor v zařízeních a provozovnách pro výchovu a vzdělávání pro děti  a mladistvé ve 2. čtvrtletí 2023

Ve druhém čtvrtletí letošního roku provedli zaměstnanci KHS LK 152 kontrol v zařízeních a provozovnách pro výchovu a vzdělávání pro děti a mladistvé. Nejvíce zkontrolovali stravovacích zařízení – 53 kontrol a škol – 52 kontrol.  Za nezavedení postupů založených na zásadách HACCP uložili jednu pokutu ve výši 2 000,- Kč.

Ve školních jídelnách pokračovalo sledování evidence teploty pokrmů před jejich výdejem i odběry vzorků polévek pro stanovení obsahu soli. Zatímco teploty všech 56 pokrmů připravených k vydání v době naší kontroly byly v pořádku tedy nad hodnotou 60 oC, ze 13 odebraných polévek limit splnila jen necelá čtvrtina. Nově při kontrolách vyvařujících kuchyní probíhá dotazníkové šetření, zda školy zajišťují dietní stravování a případně jakým způsobem toto probíhá.

Celá zpráva zde.

This entry was posted in Aktuality. Bookmark the permalink.