Státní zdravotní dozor v zařízeních a provozovnách pro výchovu a vzdělávání pro děti a mladistvé ve 3. čtvrtletí 2019

Ve  třetím čtvrtletí provedla KHS LK 153 kontrol v zařízeních a provozovnách pro výchovu a vzdělávání pro děti a mladistvé. Standardně nejvyšší podíl vzhledem k prázdninám představují kontroly na akcích letní dětské rekreace – samostatná zpráva.

„Pro pracovníky škol a školních jídelen se rozběhl nový školní rok, pro nás pracovníky krajských hygienických stanic to znamená pokračování ve stanoveném kontrolním plánu v těchto zařízeních. Období letních prázdnin využívají školy k provádění velkých úklidů i rekonstrukcí. My se pak se začátkem nového školníku roku setkáváme s  vylepšenými provozy kuchyní, škol, zázemím pro pracovníky, které jsou nově vybaveny, vymalovány,“ říká ing. Kateřina Hochmalová, ředitelka odboru hygieny dětí a mladistvých a pokračuje „přesto nacházíme i závady, zejména ve stavebně technickém stavu, které zůstaly z různých důvodů neodstraněny, případně nalézáme opomenutí ve skladech potravin, kde zůstaly nespotřebované zásoby s prošlými daty minimální trvanlivosti, či spotřeby.“

Celá zpráva zde.

This entry was posted in Aktuality. Bookmark the permalink.