Státní zdravotní dozor v zařízeních a provozovnách pro výchovu a vzdělávání pro děti a mladistvé ve 4. čtvrtletí 2019

V posledním čtvrtletí loňského roku provedla KHS LK 116 kontrol v zařízeních a provozovnách pro výchovu a vzdělávání pro děti a mladistvé.  V souvislosti s provozem škol uložila tři pokuty v celkové výši 3 000,- Kč, za závady zjištěné ve stravovacích provozech škol pak další 10 pokut v celkové výši 14 500,- Kč. Celá informace zde.

This entry was posted in Aktuality. Bookmark the permalink.