Státní zdravotní dozor v zařízeních a provozovnách pro výchovu a vzdělávání pro děti a mladistvé ve 4. čtvrtletí 2022

V posledním čtvrtletí loňského roku provedli zaměstnanci KHS LK 104 kontrol v zařízeních a provozovnách pro výchovu a vzdělávání pro děti a mladistvé. Za zjištěné nedostatky ve školních jídelnách uložili 2 pokuty v celkové výši 4 000,- Kč.

Ve sledovaném období bylo realizováno měření/odběr vzorků ovzduší pro stanovení počtu minerálních a azbestových vláken ve školách a dále odběry vzorků polévek ze školních jídelen za účelem stanovení obsahu soli v nich.

„Pro stanovení koncentrace chloridu sodného tedy kuchyňské soli máme k dispozici přístroj, který okamžitě na místě změří koncentraci sodíkových iontů v hodnoceném vzorku. Zjistili jsme, že děti přijímají v průměrné porci polévky nadměrné množství soli, přičemž v 5 zařízeních se výsledky pohybovaly lehce nad hranicí doporučeného přívodu soli pro danou velikost porce a v 5 zařízeních se blížily naopak k horní hranici stanoveného limitu pro danou velikost porce,“ vysvětluje Ing. Kateřina Hochmalová, ředitelka odboru hygieny dětí a mladistvých.

Celá zpráva zde.

This entry was posted in Aktuality. Bookmark the permalink.