Státní zdravotní dozor v zařízeních pro děti a mladistvé v 1. čtvrtletí 2017 v Libereckém kraji

V prvním čtvrtletí roku 2017 provedli pracovníci KHS LK v zařízeních pro výchovu a vzdělávání pro děti a mladistvé 138 kontrol … podrobnosti zde.

This entry was posted in Aktuality. Bookmark the permalink.