Státní zdravotní dozor v zařízeních pro děti a mladistvé v LK za 1. čtvrtletí 2018

V prvním čtvrtletí roku 2018 provedli pracovníci KHS LK v zařízeních pro výchovu a vzdělávání pro děti a mladistvé 157 kontrol.  Za závady zjištěné ve školních jídelnách byly uloženy 4 sankce v celkové výši 6 000,- Kč.  Dále byl 4x uložen správní trest formou tzv. napomenutí – za závady týkající se stavebně technického stavu v MŠ a dětské skupině nad 13 dětí. Bylo realizováno jedno měření umělého osvětlení a jeden odběr vzorků v učebně ZŠ … celý text.

This entry was posted in Aktuality. Bookmark the permalink.