Státní zdravotní dozor v zařízeních pro děti a mladistvé ve 2. čtvrtletí 2018

Ve druhém čtvrtletí roku 2018 provedli pracovníci KHS LK v zařízeních pro výchovu a vzdělávání pro děti a mladistvé 182 kontrol – okres Česká Lípa 48; Jablonec n/N 42; Liberec 52; Semily 40. Bylo realizováno osm odběrů vzorků zeleninových salátů ze školních jídelen a odebrány 2 vzorky teplé vody ve sprchách tělocvičny.  Za závady ve školních jídelnách bylo uloženo 10 sankcí v celkové výši 21 000,- Kč …celý text.

This entry was posted in Aktuality. Bookmark the permalink.