Státní zdravotní dozor v zařízeních pro výchovu a vzdělávání pro děti a mladistvé za 4. čtvrtletí 2016

Za poslední čtvrtletí roku 2016 provedli pracovníci KHS LK v zařízeních pro výchovu a vzdělávání pro děti a mladistvé 121 kontrol. V uvedeném období byly uloženy 2 sankce v celkové výši   4 000 Kč. V obou případech za zjištěné nedostatky ve školních jídelnách – dodatečně zmrazené potraviny, potraviny neznámého původu, křížení neslučitelných činností více zde.

 

This entry was posted in Aktuality. Bookmark the permalink.