Státní zdravotní dozor v zařízeních pro výchovu a vzdělávání pro děti a mladistvé za 4. čtvrtletí 2017

V posledním čtvrtletí roku 2017 KHS LK provedla v zařízeních pro výchovu a vzdělávání pro děti a mladistvé 75 kontrol.  Za závady ve školních jídelnách, opakovaně neřešený havarijní stav oken a s ním spojené nedostatečné větrání učeben a neprováděný úklid v učebnách byly uloženy 3 sankce v celkové výši 13 000,- Kč  … celý text.

This entry was posted in Aktuality. Bookmark the permalink.